Thông qua Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013

Với trên 90% phiếu thuận, trong phiên họp sáng 8/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2013.

Với trên 90% phiếu thuận, trong phiên họp sáng 8/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2013.

 

Về cơ bản trong năm 2013, mục tiêu tổng quát Quốc hội vẫn đặt lên hàng đầu là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012. Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo đảm ổn định chính trị - xã hội nhằm tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo. Cụ thể, năm 2013, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GDP) khoảng 5,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu khoảng 8%; bội chi ngân sách nhà nước không quá 4,8% GDP; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 8%...

 

Nhằm thực hiện chỉ tiêu này, Nghị quyết đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó giải pháp được Quốc hội đặt lên hàng đầu đó là việc phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ; tiếp tục tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay; đẩy mạnh xuất khẩu...

 

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013 và thảo luận tại Hội trường về nội dung này.

 

Hầu hết ý kiến các đại biểu đều cho rằng, hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013 cần có đánh giá sâu sắc hơn về kết quả của từng đoàn giám sát; các báo cáo giám sát cần làm rõ phần nguyên nhân và trách nhiệm. 

 

Đại biểu Lê Bộ Lĩnh (tỉnh An Giang) nêu ý kiến: Dự thảo Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013 chưa có phần đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội năm trước. Thêm vào đó, trong nội dung đánh giá hoạt động giám sát năm 2012 cần có thêm phần đánh giá về một số công trình trọng điểm quốc gia đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Theo Đại biểu Lê Bộ Lĩnh, dự án Đường Hồ Chí Minh được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư từ lâu nhưng tới nay chậm tiến độ mà chưa có phần đánh giá  báo cáo giám sát của Quốc hội.

 

Đại biểu Trương Văn Vở (tỉnh Đồng Nai) đề xuất: Ngoài việc thực hiện hoạt động giám sát chuyên đề, Quốc hội nên có giám sát việc thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ.

 

Đại biểu Trần Du Lịch (TP. HCM) cho rằng: Quốc hội cần đổi mới công tác giám sát, không cần chọn quá nhiều vấn đề để giám sát mà nên tập trung giám sát từng vụ việc cụ thể, điển hình. Hơn nữa, những thành viên tham gia Đoàn giám sát phải giám sát thực sự chứ không giám sát kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”. Bên cạnh đó, giám sát là phải nghe ý kiến của người dân chứ không đơn thuần là nghe địa phương báo cáo.

 

Đại biểu Trần Du Lịch đề xuất, thành viên tham gia Đoàn giám sát nên bớt số lượng cán bộ của các Bộ, ngành mà thêm vào các chuyên gia độc lập thì kết quả hoạt động giám sát mới khách quan, chính xác.

 

Kết thúc phiên thảo luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nhấn mạnh: Tất cả ý kiến của các đại biểu sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu để hoàn chỉnh Nghị quyết trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua. 

Trung Hiếu

 

trungnam