Thống nhất nội dung Diễn đàn Đối tác phát triển

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) năm 2014 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12 sẽ có chủ đề: “Đổi mới thể chế kinh tế, tăng cường khả năng tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam”.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) năm 2014 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12 sẽ có chủ đề: “Đổi mới thể chế kinh tế, tăng cường khả năng tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam”. Sau thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2014, kế hoạch năm 2015 và định hướng cho các năm tiếp theo, Diễn đàn sẽ đi vào hai phiên thảo luận chuyên đề về Cải cách thể chế kinh tế thị trường và Phát triển khu vực tư nhân nhằm xây dựng một nền kinh tế phát triển bền vững và tự chủ. 

IMG

Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam sẽ tập trung thảo luận về Cải cách thể chế kinh tế thị trường và Phát triển khu vực tư nhân nhằm xây dựng một nền kinh tế phát triển bền vững và tự chủ

Ảnh: Lê Tiên

Bộ KH&ĐT cho biết, đề án cải cách thể chế kinh tế thị trường hiện đang được triển khai. VDPF 2014 sẽ là một cơ hội để các cơ quan Chính phủ và các đối tác phát triển trao đổi quan điểm, kinh nghiệm và huy động sự ủng hộ của các đối tác phát triển trong việc xây dựng các chính sách và giải pháp triển khai thực hiện cải cách thể chế kinh tế trong giai đoạn phát triển tới của Việt Nam. Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh nhấn mạnh, đây là thời điểm quan trọng để Việt Nam phải tích cực đổi mới thể chế nếu muốn có bước phát triển mạnh và ổn định hơn. 

 

Về chủ đề khu vực tư nhân, Diễn đàn sẽ thảo luận, tìm ra các giải pháp để phát triển khu vực tư nhân trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ để nâng cao tính cạnh tranh, thúc đẩy khu vực này tham gia tích cực vào chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển ngành công nghiệp phụ trợ nhằm hoàn thiện chuỗi cung cứng hoàn chỉnh cho hoạt động sản xuất trong nước. Từ đó giảm phụ thuộc về hàng hóa, nguyên vật liệu phụ trợ từ một thị trường, nâng cao tính độc lập, tự chủ của các ngành sản xuất tại Việt Nam. Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, khu vực tư nhân là động lực phát triển quan trọng bậc nhất trong mỗi nền kinh tế. Nhưng tại Việt Nam, khu vực này tuy chiếm đa số về số lượng, nhưng lại chưa có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, do đó cần có giải pháp để phát triển khu vực tư nhân, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì nếu khu vực này không phát triển một cách tương xứng thì Việt Nam không thể phát triển bền vững. 

 

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng, hai chủ đề chính của VDPF 2014 là những vấn đề quan trọng mà Việt Nam đang rất cần có tiếng nói đồng thuận của các đối tác phát triển để Chính phủ có thêm quyết tâm đổi mới. 

 

VDPF năm 2014 cũng sẽ đánh giá lại kết quả thực hiện các kết luận của VDPF năm 2013 – diễn đàn đầu tiên được tổ chức, trên cơ sở chuyển đổi từ Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam. Tại VDPF 2013, Chính phủ và các đối tác phát triển đã thống nhất 4 nhóm hành động chính sách dựa trên 4 chủ đề chính đã trao đổi tại Diễn đàn để giao các cơ quan liên quan thực hiện, gồm: Giảm nghèo và giảm nghèo dân tộc thiểu số; Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ và sự tham gia của khu vực tư nhân trong cung cấp dịch vụ công; Bảo vệ môi trường; Tăng cường tính cạnh tranh của lực lượng lao động thông qua đào tạo nghề và phát triển kỹ năng. Dự kiến tháng 10/2014, Bộ KH&ĐT sẽ có Báo cáo về kết quả thực hiện các hành động chính sách VDPF 2013 và báo cáo này dự kiến được trình bày tại VDPF 2014. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh, phải thực hiện bằng được các kết luận tại Diễn đàn năm trước, nếu không việc tổ chức các Diễn đàn tiếp theo sẽ không còn nhiều giá trị. 

 

Tại cuộc họp thống nhất về nội dung của VDPF 2014 diễn ra tại Bộ KH&ĐT ngày 1/8/2014, các đối tác phát triển đồng tình với chủ đề mà Bộ KH&ĐT đưa ra. Một số ý kiến đề xuất cần bổ sung các tiểu chủ đề về tăng trưởng xanh và hội nhập, bất bình đẳng trong xã hội, lồng ghép vào hai chủ đề chính nêu trên. 

Nguyệt Minh

ngocthanh