Thiệt hại hơn 21 tỷ đồng ngân sách qua 4 năm

Theo kết luận Thanh tra tỉnh Cà Mau, trong suốt thời gian từ năm 2009 đến 2012, việc tổ chức đấu thầu cung ứng thuốc tại 4 đơn vị y tế công lập lớn của địa phương này đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng dẫn đến nhiều thiệt hại cho ngân sách.

Theo kết luận Thanh tra tỉnh Cà Mau, trong suốt thời gian từ năm 2009 đến 2012, việc tổ chức đấu thầu cung ứng thuốc tại 4 đơn vị y tế công lập lớn của địa phương này đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng dẫn đến nhiều thiệt hại cho ngân sách. 

 

Sử dụng mẫu HSMT gói thầu dịch vụ tư vấn cho gói thầu mua sắm thuốc

 

Theo Báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật đối với nhiệm vụ được giao tại Sở Y tế Cà Mau của Thanh tra tỉnh Cà Mau, từ năm 2009 – 2012, UBND Tỉnh giao các đơn vị cơ sở y tế công lập làm chủ đầu tư thực hiện công tác đấu thầu thuốc. Theo đó, trong giai đoạn 2009 – 2012, các bệnh viện được giao đã thực hiện đấu thầu thuốc 60 gói thầu với tổng giá trị 245.835.927.412 đồng, trong đó có 40 gói thầu đấu thầu rộng rãi và 20 gói thầu chỉ định thầu. Kết quả kiểm tra 60/60 gói thầu phát hiện 28 gói thầu sai phạm về trình tự hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và 32 gói thầu sai phạm về xét thầu dẫn đến thiệt hại về tiền là 21.158.824.444 đồng.

 

- Theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, cơ quan này đã chuyển toàn bộ hồ sơ đấu thầu cung ứng thuốc năm 2009 – 2012 qua Cơ quan Điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật, số tiền 21.158.824.444 đồng.

- Đồng thời, Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng đề xuất với UBND Tỉnh có hình thức xử lý nghiêm đối với ông Huỳnh Trung Kiên, nguyên Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao về quản lý, điều hành.

 

Một trong những sai phạm điển hình của các bệnh viện tại Cà Mau khi tổ chức xét thầu là sử dụng mẫu HSMT gói thầu dịch vụ tư vấn để làm HSMT cho gói thầu mua sắm các mặt hàng thuốc. Bên cạnh đó, các đơn vị y tế công lập (Bệnh viện) được giao tổ chức đấu thầu tại Cà Mau đã không tiến hành đăng ký thông báo mời thầu trên Báo Đấu thầu. Thay vào đó, các Bệnh viện này chỉ thực hiện đăng trên Đài Phát thanh truyền hình Cà Mau.

 

Trình đúng, làm…sai

 

Tại Tờ trình số 493/TT-BVCM, ngày 14/12/2010 của giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau trình UBND tỉnh Cà Mau có nêu “về việc phê duyệt dự toán, kế hoạch đấu thầu cung ứng thuốc cho Bệnh viện Đa khoa Cà Mau năm 2011 là nêu thực hiện theo đúng Thông tư số 05/2010/TT-BKH”. Thực tế, chủ đầu tư đã áp dụng theo mẫu HSMT dịch vụ tư vấn (Thông tư 06/2010/TT-BKH). Do đó, trong công tác đấu thầu các Chủ đầu tư, Hội đồng thuốc và Tổ chuyên gia đấu thầu thuốc đã thực hiện trái văn bản quy định của Nhà nước về đấu thầu, gây thiệt hại nghiêm trọng với số tiền 9.867.568.331 đồng (trong đó, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau: 3.201.445.267 đồng; Bệnh viện Đa khoa khu vực Cái Nước: 881.604.476 đồng; Bệnh viện Đa khoa khu vực Năm Căn: 159.936.872 đồng; và các bệnh viện trong tỉnh sử dụng kết quả xét thầu: 5.624.581.716 đồng).

 

Theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia đấu thầu thuốc và Hội đồng đấu thầu thuốc các bệnh viện: Đa khoa Cà Mau, Đa khoa khu vực Cái Nước, Đa khoa khu vực Năm Căn và Phụ sản đã cố ý thực hiện trái văn bản của Nhà nước về quản lý kinh tế, làm thiệt hại nguồn BHYT tăng chi phí tiền thuốc cho người bệnh.

V. Huyền

ngocthanh