Thị trường Việt Nam dưới góc nhìn doanh nghiệp Nhật Bản

Đó là tên cuộc Hội thảo do Báo Tuổi trẻ phối hợp với Báo Mainichi (Nhật Bản) tổ chức vào ngày 14/3 tới tại TP.HCM.

Đó là tên cuộc Hội thảo do Báo Tuổi trẻ phối hợp với Báo Mainichi (Nhật Bản) tổ chức vào ngày 14/3 tới tại TP.HCM.

 

Hội thảo sẽ thảo luận hai chuyên đề là: “Sản phẩm Nhật Bản trên thị trường Việt Nam” và “Thế mạnh trong xây dựng hạ tầng của doanh nghiệp Nhật Bản” nhằm giúp doanh nghiệp hai nước có điều kiện giao lưu, tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh...

 

Tham gia sự kiện này ngoài các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư, làm ăn tại Việt Nam, còn có 10 tập đoàn, doanh nghiệp đến từ Nhật Bản hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực thương mại, hạ tầng như: Tập đoàn Kanematsu, Tập đoàn House Food, Tập đoàn Japan Tabacco, Tập đoàn East Japan Railway, Tập đoàn Tokyo Metro... 

Minh Tú

trungnam