Thảo luận về các quy định thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Ngày 19/9, tại tỉnh Bình Dương, Bộ Xây dựng phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (Giz) tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp (NĐ 88).

Ngày 19/9, tại tỉnh Bình Dương, Bộ Xây dựng phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (Giz) tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp (NĐ 88).

IMG

Theo ông Nguyễn Hồng Tiến, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng), sau gần 5 năm triển khai thực hiện, NĐ 88 đã góp phần đưa ngành thoát nước có những bước tiến quan trọng. Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai có một số nội dung cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp như: quy hoạch thoát nước cần được quy định cụ thể về phạm vi, nội dung quy hoạch; khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải; quy định về chủ sở hữu; phí thoát nước; quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải; quản lý nước thải sau xử lý, nước mưa… 

 

Tại Hội thảo, đại diện một số tỉnh, thành và Bộ Xây dựng đã trao đổi kinh nghiệm về thu phí thoát nước, lập quy định quản lý thoát nước… Theo ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, NĐ 88 ra đời đã giải quyết được nhiều vấn đề nhưng còn có những hạn chế, phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án thoát nước, nên cần phải sửa đổi, bổ sung. Vì thế, các Bộ, ngành và địa phương cần bàn luận, đánh giá sâu, sát với thực tế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, góp phần bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. 

Tin và ảnh: Nguyên Minh

 

ngocthanh