Thảo luận các dự án hợp tác đầu tư trong các nước GMS

Ngày 7/8, tại Bangkok, các Bộ trưởng và lãnh đạo cấp cao đến từ 6 quốc gia thuộc khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) có cuộc gặp gỡ để thảo luận về các dự án và hoạt động sẽ được thực hiện trong Khuôn khổ đầu tư khu vực (RIF) nhằm tìm biện pháp để phát triển các hành lang kinh tế cả về chiều rộng và chiều sâu.

Ngày 7/8, tại Bangkok, các Bộ trưởng và lãnh đạo cấp cao đến từ 6 quốc gia thuộc khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) có cuộc gặp gỡ để thảo luận về các dự án và hoạt động sẽ được thực hiện trong Khuôn khổ đầu tư khu vực (RIF) nhằm tìm biện pháp để phát triển các hành lang kinh tế cả về chiều rộng và chiều sâu.

 

Chương trình hợp tác GMS được tổ chức từ ngày 6-8/8/2013 tại Bangkok (Thái Lan), các hoạt động chính gồm: Hội nghị Diễn đàn các hành lang kinh tế lần thứ 5 (ECF-5), Diễn đàn cơ hội kinh doanh (BOF) và Hội nghị các chuyên viên cấp cao (SOM)…

 

Tại Diễn đàn các hành lang kinh tế nằm trong Chương trình kỳ họp này, một số dự án đề xuất trong khuôn khổ RIF trong vòng 5-10 năm tới được trình bày và thảo luận nhằm tổng hợp các quan điểm chính sách và chiến lược đối với các dự án sẽ hỗ trợ cho việc xây dựng một Tiểu vùng Mê Kông hội nhập, thịnh vượng và công bằng hơn. Các dự án điểm của RIF dự kiến sẽ được thông qua chính thức tại Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 19 vào tháng 12/2013 tại Viên Chăn (Lào).

 

Ông Stephen Groff, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) – cơ quan đóng vai trò Thư ký GMS cho biết, RIF hướng tới mục tiêu đẩy nhanh việc chuyển đổi các hành lang hạ tầng truyền thống sang các hành lang kinh tế bằng cách tiếp cận đa ngành. Khuôn khổ này cũng nhấn mạnh vào việc tăng cường các kết nối nông thôn với thành thị và xuyên biên giới nhằm đem lại những lợi ích của việc hợp tác cho một cộng đồng dân cư đông đảo hơn.

 

Theo đó, các dự án được xem xét của RIF liên quan đến các lĩnh vực hội nhập thị trường năng lượng và điện, môi trường và đa dạng sinh học, nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, du lịch, giao thông, phát triển đô thị và thuận lợi hóa thương mại. RIF hướng đến việc đảm bảo các khoản đầu tư cho phát triển các hành lang dựa trên nhu cầu, cân bằng giữa các kết nối và giao thương nội địa với quốc tế, đánh giá một cách cẩn trọng khía cạnh khu vực của các dự án quốc gia và dành ưu tiên cho các dự án phát triển đô thị như các khu kinh tế đặc biệt, logistics và đầu tư kết nối các khu vực vùng sâu, vùng xa với các cửa ngõ thương mại.

 

Trong ngày 8/8, Diễn đàn Cơ hội kinh doanh cũng được tổ chức nhằm giới thiệu với các đối tác phát triển và đại diện của khu vực tư nhân một số dự án được lựa chọn để xem xét tài trợ vốn thông qua khuôn khổ RIF. Đây là sáng kiến của các nước GMS được thông qua tại kỳ họp trước đó với mục đích kêu gọi sự quan tâm và đầu tư của các đối tác phát triển và thành phần kinh tế tư nhân tham gia thực hiện các chương trình/dự án thuộc RIF. Theo đó, mỗi nước GMS sẽ có từ 5-7 doanh nghiệp tham gia, các doanh nghiệp này chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực như giao thông, du lịch, nông nghiệp, vận tải, logistics, thương mại, điện năng…

Thanh Tú

trungnam