Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn đầu tư của các quỹ bảo vệ môi trường

Ngày 13/4, tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị các Quỹ Bảo vệ môi trường toàn quốc nhằm trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động,

Ngày 13/4, tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị các Quỹ Bảo vệ môi trường toàn quốc nhằm trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, đồng thời nêu các giải pháp cần khắc phục.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường – GS. TS Bùi Cách Tuyến khẳng định, trong thời gian qua, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng và kịp thời trong sự nghiệp bảo vệ môi trường bằng việc hỗ trợ về tài chính và nguồn vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường.

 

Tại Hội nghị, các chuyên gia đã đưa ra đề xuất và các giải pháp nhằm tạo điều kiện cho các Quỹ Bảo vệ môi trường trên cả nước hỗ trợ tài chính hiệu quả hơn cho các dự án, chương trình và hoạt động bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Nam Phương, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam cho biết, hiện nay cả nước có 41 Quỹ Bảo vệ môi trường, trong đó có 1 Quỹ Bảo vệ môi trường ở Trung ương, 39 Quỹ địa phương và 1 Quỹ của ngành than (thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam). Mục đích hoạt động của Quỹ nhằm thiết lập cơ chế hỗ trợ tài chính cho các dự án đầu tư, chương trình và hoạt động bảo vệ môi trường; gắn phát triển - xã hội với bảo vệ môi trường, khuyến khích đầu tư bảo vệ môi trường.

 

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các Quỹ Bảo vệ môi trường của TP. Hà Nội và các tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Bình Định… đều cho rằng, hiện nay khó khăn lớn nhất trong hoạt động của Quỹ là quy định về tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính chưa thống nhất; nguồn vốn điều lệ và vốn hoạt động còn hạn chế; quy định về hoạt động cho vay, ký quỹ, bảo lãnh... đối với các tổ chức, doanh nghiệp ở địa phương khó triển khai.

Vinh Sơn

ngocthanh