Tháo gỡ khó khăn trong công tác đầu tư xây dựng công trình điện

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng công trình điện của EVN trong quý I/2015 đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng công trình điện của EVN trong quý I/2015 đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

 

Cụ thể, trong quý I/2015, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chuyển chủ đầu tư các dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 từ Tổng công ty Phát điện (GENCO) về EVN; bổ sung dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng vào Quy hoạch điện VII và giao EVN đầu tư với mục tiêu hoàn thành vào năm 2019; giao EVN chuẩn bị các điều kiện về vốn và các thủ tục đầu tư để triển khai các dự án Nhiệt điện Ô Môn 3, Ô Môn 4 đồng bộ nguồn khí Lô B; đồng ý để các dự án điện cấp bách được tiếp tục áp dụng các quy định tại Quyết định số 2414/QĐ-TTg, đồng thời bổ sung các dự án lưới điện vào Danh mục các dự án điện cấp bách giai đoạn đến năm 2020 (trong đó có 9 dự án lưới điện 500 - 220kV và 10 dự án 110kV do các đơn vị thuộc EVN đầu tư).

 

Bên cạnh đó, trong quý I/2015 EVN đã hòa lưới phát điện 2 tổ máy với tổng công suất 1.162MW, gồm: Tổ máy 1 Nhiệt điện Mông Dương 1 (540MW), Tổ máy 1 Nhiệt điện Duyên Hải 1 (622MW);  đã đốt lò thành công Tổ máy 2 Nhiệt điện Duyên Hải 1 (622MW) và Tổ máy 2 Nhiệt điện Ô Môn I (330MW). EVN cũng đã hoàn thành đưa vào vận hành 39 công trình lưới điện (gồm 11 công trình 500 - 220kV, 28 công trình 110kV); đã khởi công được 20 công trình lưới điện 500 - 110kV.

 

Các đơn vị thuộc EVN là Tổng công ty Điện lực miền Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng đã hoàn thành cấp điện bằng lưới điện quốc gia cho huyện đảo Kiên Hải tỉnh Kiên Giang và cho 5 xã đảo (Quan Lạn, Minh Châu, Bản Sen, Ngọc Vừng, Thắng Lợi), huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh.

 

Về thực hiện giá trị đầu tư xây dựng và tình hình giải ngân, trong cả quý I năm 2015, EVN ước giá trị khối lượng thực hiện đạt 23.459 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 16.695 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm 2014.

T. Kiên

 

ngocthanh