Thanh tra ngành giao thông vận tải xử phạt hơn 99 tỷ đồng trong quý I

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, trong quý I/2015, Thanh tra Bộ đã chủ trì triển khai 12 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành; theo dõi, đôn đốc,

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, trong quý I/2015, Thanh tra Bộ đã chủ trì triển khai 12 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện 9 kết luận thanh tra, thu hồi về ngân sách nhà nước gần 4 tỷ đồng. Lực lượng thanh tra chuyên ngành GTVT trên toàn quốc đã tiến hành 32.930 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện, lập biên bản 41.495 vụ; quyết định xử phạt 33.528 vụ với số tiền trên 99 tỷ đồng.

 

Bộ GTVT cho biết, về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong quý I, Bộ đã thực hiện phân khai, phân bổ dự toán, vốn sự nghiệp kinh tế năm 2015 cho các đơn vị đảm bảo đúng nguyên tắc, kịp thời, trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước. Bộ GTVT cũng đã ban hành và triển khai Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ GTVT năm 2015 phù hợp với yêu cầu của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013; đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013.

Bích Thảo

ngocthanh