Thanh tra Bộ KH&ĐT kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

Hôm nay, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (19/8/2003 - 19/8/2013).

Hôm nay, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (19/8/2003 - 19/8/2013). Trong 10 năm xây dựng và phát triển, ngoài việc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực thuộc hệ thống tổ chức Thanh tra KH&ĐT; thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giúp Bộ trưởng Bộ KH&ĐT quản lý về công tác thanh tra, kiểm tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật… Thanh tra Bộ KH&ĐT cũng thực hiện tốt trong phối hợp công việc với Thanh tra Chính phủ; Thanh tra các Bộ, ngành khi có yêu cầu. Đồng thời, tham gia tích cực vào các hoạt động công đoàn, xã hội thuộc phạm vi trong và ngoài Bộ KH&ĐT. 

 

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong 10 năm qua, tập thể cán bộ, công chức Thanh tra Bộ KH&ĐT đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng III (năm 2009) và nhiều Bằng khen của Chính phủ, Cờ thi đua Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ KH&ĐT và nhiều bằng khen của Bộ KH&ĐT cũng như của Tổng Thanh tra... Ngoài ra, trong 9 năm liền Thanh tra Bộ KH&ĐT đều đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. 

 

Hiện nay, Thanh tra Bộ KH&ĐT có tổng số 34 cán bộ, công chức được cơ cấu hoạt động trong 6 phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Trong thời gian tới, nhằm phát huy những thành quả đã đạt được, Thanh tra Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả những nhiệm vụ mới được giao phó, xứng đáng là đơn vị có nhiều thành tích vẻ vang.        

 

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, Thanh tra Bộ KH&ĐT tổ chức gặp mặt các thế hệ Lãnh đạo, cán bộ, công chức Thanh tra để ghi nhận những đóng góp và ôn lại những kỷ niệm trong quá trình công tác. 

Bích Khánh

admin