Thành lập Đoàn kiểm tra dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện nguồn vốn đầu tư phát triển dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện nguồn vốn đầu tư phát triển dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.

 

Theo Quyết định, Đoàn kiểm tra có 8 thành viên, do ông Phạm Hoàng Mai – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) làm Trưởng đoàn. 

 

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tình hình cân đối ngân sách, nguyên tắc bố trí vốn, tình hình triển khai, giải ngân, công tác đấu thầu, giám sát, đánh giá đầu tư các dự án thành phần, các vướng mắc như: phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, phê duyệt quyết định đầu tư các dự án thành phần, công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư. 

Tuấn Dũng

ngocthanh