Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định về PPP

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Quyết định số 1458/QĐ-BKHĐT thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Quyết định số 1458/QĐ-BKHĐT thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP). Theo đó, Ban soạn thảo Nghị định về PPP gồm có 18 thành viên, do Bộ trưởng Bùi Quang Vinh làm Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban là Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (Bộ KH&ĐT) Lê Văn Tăng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ KH&ĐT) Trần Hào Hùng; Tổ biên tập Nghị định về PPP gồm có 34 thành viên.

 

Theo Quyết định, Tổ biên tập có trách nhiệm giúp Ban soạn thảo thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; thành viên Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Tổ trưởng Tổ biên tập tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng Nghị định về PPP.

Bích Thảo

ngocthanh