Thanh Hóa: Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án Bảo tồn Chính điện Khu di tích lịch sử Lam Kinh

Tại buổi kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện dự án “Bảo tồn và phỏng dựng Chính điện Khu di tích lịch sử Lam Kinh”, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Tại buổi kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện dự án “Bảo tồn và phỏng dựng Chính điện Khu di tích lịch sử Lam Kinh”, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã chỉ rõ những nguyên nhân chậm tiến độ, trong đó đáng chú ý là tính quyết liệt trong chỉ đạo của cả chủ đầu tư và nhà thầu chưa cao.

 

Giải trình về nguyên nhân chậm tiến độ Dự án, đại diện chủ đầu tư Dự án là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhà thầu Công ty CP Tu bổ và Đầu tư xây dựng công trình văn hóa cho biết, trong quá trình điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã phát sinh một số vấn đề như: kiểm tra thử tải chân tảng nền móng công trình, thiết kế đường vận chuyển vật liệu từ công trường ra chân công trình, xây lò nung gốm con giống nên đã kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ thiết kế và ảnh hưởng đến tiến độ Dự án.

 

Để thúc đẩy tiến độ Dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị liên quan căn cứ vào hợp đồng đã phê duyệt sớm báo cáo, kiểm điểm trách nhiệm và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án trong thời gian tới. Chủ đầu tư, nhà thầu, Ban quản lý dự án cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đối với các yếu tố khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ Dự án… Về nguồn vốn, UBND Tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo đủ nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu thi công công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng.

 

Dự án “Bảo tồn và phỏng dựng Chính điện Khu di tích lịch sử Lam Kinh” được khởi công xây dựng từ tháng 1/2011. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào tháng 3/2015. Tuy nhiên, đến nay công trình mới hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc.

 Bích Khánh

admin