Thanh Hóa xin chuyển đổi 65 ha đất trồng lúa để làm dự án tiêu úng

(BĐT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đối với 65,07 ha đất trồng lúa để thực hiện Dự án Tiêu úng vùng III huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
UBND tỉnh Thanh Hóa khảo sát thực địa Dự án Tiêu úng vùng III huyện Nông Cống. 
Ảnh: Internet
UBND tỉnh Thanh Hóa khảo sát thực địa Dự án Tiêu úng vùng III huyện Nông Cống. Ảnh: Internet

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tiêu úng vùng III huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (Dự án) vào ngày 30/3/2017. Dự án được phê duyệt đầu tư ngày 30/10/2017.

Theo đó, khu đất thực hiện Dự án có tổng diện tích 172,46 ha, gồm 65,07 ha đất trồng lúa và 107,39 ha đất khác. Dự án được phê duyệt đầu tư với mục tiêu đảm bảo tiêu úng cho 10.738 ha đất của 9 xã thuộc huyện Nông Cống và 4.781 ha đất của 3 xã thuộc huyện Như Thanh. Dự án có tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ trong kế hoạch trung hạn 2017 - 2020. 

Dự án đã được cập nhật vào điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nông Cống, cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nông Cống.

Về diện tích đất trồng lúa xin chuyển mục đích sử dụng (65,07 ha), UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Tỉnh đã thực hiện rà soát, thẩm định nhu cầu sử dụng đất Dự án, đảm bảo phương án sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và chịu trách nhiệm đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất đã được xét duyệt, đảm bảo tính khả thi trên thực tế.

Hải Bình