Thanh Hóa: Tháo gỡ khó khăn để tăng năng lực thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị Bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Hội nghị cũng nhấn mạnh đến năng lực thu hút đầu tư của Thanh Hóa vào Khu kinh tế này.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị Bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Hội nghị cũng nhấn mạnh đến năng lực thu hút đầu tư của Thanh Hóa vào Khu kinh tế này.

 

Theo báo cáo của Ban quản lý Khu kinh tế (BQLKKT) Nghi Sơn, năm 2014, BQLKKT đã thẩm định và cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 41 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký là 3.134 tỷ đồng và 3 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký là 40,5 triệu USD; điều chỉnh 15 Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi 7 Giấy chứng nhận đầu tư. 

 

Năm 2014, doanh thu của các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Nghi Sơn đạt khoảng 18.000 tỷ đồng, bằng 120% so với năm 2013; giá trị xuất khẩu đạt 470 triệu USD, bằng 130% so với năm 2013; giá trị nhập khẩu đạt 320 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước 2.100 tỷ đồng. Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư cho 6 dự án, khởi công mới 3 dự án, tiếp tục triển khai 21 dự án chuyển tiếp. Hoàn thiện hồ sơ thanh toán kế hoạch vốn giao là 738,17 tỷ đồng. 

 

Cũng trong năm 2014, Khu kinh tế Nghi Sơn đã hoàn thành 2 dự án quy hoạch chung, 15 đề án quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch chi tiết một số khu chức năng. Bên cạnh đó, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) và bàn giao mặt bằng sạch cho 82/115 dự án đầu tư, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng. Việc giải phóng mặt bằng khu C của Khu kinh tế đã bảo đảm kế hoạch theo cam kết với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 

 

Báo cáo với UBND tỉnh Thanh Hóa, BQLKKT Nghi Sơn cho biết, Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp hiện đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là việc GPMB các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng còn kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, và làm tăng tổng mức đầu tư của dự án. 

 

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020) tại Khu kinh tế và các khu công nghiệp, BQLKKT Nghi Sơn cho biết, với tổng số vốn cần huy động trong giai đoạn này là 8.331 tỷ đồng (trong đó, ngân sách trung ương là 6.020 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 2.311 tỷ đồng). Thời gian tới, BQLKKT sẽ tiếp tục hoàn thành các công trình đang đầu tư và khởi công mới 13 công trình, tập trung vào các tuyến giao thông trục chính và hạ tầng Khu công nghiệp.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ ra những tồn tại cần khắc phục để phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn. Hiện công tác GPMB trong Khu kinh tế Nghi Sơn hầu như chưa bảo đảm tiến độ; việc huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa bảo đảm so với yêu cầu… Do đó, trong thời gian tới, cần tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai tại Khu kinh tế; bảo đảm hoàn thành GPMB phục vụ cho các dự án đúng tiến độ. 

 

Để khắc phục những tồn tại này, BQLKKT Nghi Sơn đã kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa sớm có văn bản giải trình, bổ sung quy hoạch điều chỉnh Khu kinh tế Nghi Sơn theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I/2015. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành có liên quan sớm hoàn thiện khung giá đất tại các khu công nghiệp để thống nhất quản lý và làm cơ sở cho các đơn vị kinh doanh kết cấu hạ tầng tính toán; công khai mức giá thuê đất, tạo điều kiện xúc tiến đầu tư các dự án thứ cấp. 

 

BQLKKT cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải triển khai việc nạo vét luồng chính vào Cảng Nghi Sơn để tạo điều kiện thu hút, triển khai các dự án dịch vụ hậu cần Cảng. 

 

Ngoài ra, BQLKKT cũng kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cân đối từ nguồn vượt thu, bố trí kinh phí ngân sách địa phương, ưu tiên cho đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế mỗi năm khoảng 500 tỷ đồng, trong đó, năm 2015 là khoảng 300 tỷ đồng.

 Ngô Trần

 

 

ngocthanh