Thanh Hóa: Kiểm tra tiến độ dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã

Tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã thuộc dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa

Tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã thuộc dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các chủ đầu tư cần chỉ đạo nhà thầu thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; các đơn vị liên quan rà soát kỹ các phương án thi công để phát hiện và xử lý kịp thời những bất cập; tiếp tục triển khai công tác đấu thầu theo kế hoạch, tránh sai sót, không để xảy ra tình trạng kém chất lượng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thanh Hóa phải bám sát, theo dõi về chất lượng; các ngành có liên quan kịp thời xử lý các vướng mắc.

 

Về triển khai thi công, phải đôn đốc các nhà thầu để đưa nhanh nguồn vốn tạm ứng thành khối lượng thực tế để bảo đảm tiến độ Dự án. Ông Nguyễn Đức Quyền đặc biệt lưu ý, đến ngày 30/5 tới, các nhà thầu thi công phải triển khai thực hiện tất cả các gói thầu đúng tiến độ theo quy định, các chủ đầu tư báo cáo tiến độ cho UBND Tỉnh. 

 

Về giải phóng mặt bằng (GPMB), Lãnh đạo UBND Tỉnh đề nghị 3 huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc và Yên Định đẩy nhanh tiến độ, giải quyết vướng mắc trong GPMB ảnh hưởng đến tiến độ thi công, đến ngày 30/4 này phải bàn giao xong cho các chủ đầu tư; các ngành liên quan tham mưu cho UBND Tỉnh về chính sách GPMB, thu xếp bố trí nguồn vốn ưu tiên cho các kênh chính giải ngân theo quy định.

 

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT  tỉnh Thanh Hóa, dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã được đầu tư bằng nguồn vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), vốn đối ứng Trung ương và vốn đối ứng địa phương, với tổng giá trị là 148 triệu USD. Quy mô dự án có 5 hợp phần. Theo hiệp định ký kết giữa ADB và Chính phủ Việt Nam, thời hạn hoàn thành Dự án là ngày 30/6/2017. 

 

Dự án được phân cho 2 chủ đầu tư thành phần, trong đó Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3 (thuộc Bộ NN&PTNT) là chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện hạng mục tuyến kênh chính Bắc dài 34,5 km và 230 km kênh nhánh; Sở NN&PTNT Tỉnh là chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện hạng mục tuyến kênh chính Nam dài 23,4 km và 130 km kênh nhánh. Đến nay, tuyến kênh chính Bắc và kênh chính Nam đã phê duyệt xong thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công, đấu thầu xong các gói thầu và giải ngân được 147,528 tỷ đồng. 

BK 

ngocthanh