Thanh Hóa: Không chấp thuận đầu tư Dự án Cầu phà qua sông Lạch Trường

UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản về việc không xem xét đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cầu phà qua sông Lạch Trường (huyện Hậu Lộc và Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa).
Chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tuy nhiên chủ đầu tư đã đầu tư xây dựng và vận hành bến phà không phép.
Chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tuy nhiên chủ đầu tư đã đầu tư xây dựng và vận hành bến phà không phép.

Ngày 27/6/2017 UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản số 7334/UBND-THKH về việc không xem xét đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cầu phà qua sông Lạch Trường, huyện Hậu Lộc và Hoằng Hóa.

Tại nội dung văn bản nêu: Thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2368/KHĐT-KTĐN nêu trên, không xem xét đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cầu phà qua sông Lạch Trường, huyện Hậu Lộc và Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa của HTX dịch vụ - thương mại Quyết Thắng do dự án trên không thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư chủ trương đầu tư của UBND tỉnh. Đề nghị HTX dịch vụ - thương mại Quyết Thắng liên hệ với Sở Giao thông Vận tải để được cấp Giấy phép vận tải hành khách đường thủy nội địa; đồng thời, làm việc với UBND huyện Hoằng Hóa để được cải tạo nâng cấp tuyến đường và bến phà hiện trạng của địa phương, phục vụ hoạt động kinh doanh của đơn vị đảm bảo đúng quy định của pháp luật.


Báo Xây dựng