Thanh Hóa: Chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm đã xác định nguồn vốn

Cùng với chỉ đạo trên, sau cuộc họp nghe báo cáo tình tình thực hiện một số dự án giao thông lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

Cùng với chỉ đạo trên, sau cuộc họp nghe báo cáo tình tình thực hiện một số dự án giao thông lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến cũng có ý kiến yêu cầu các Sở, đơn vị liên quan thực hiện các công việc cụ thể khác.  

 

Theo đó, tại dự án Đường giao thông từ Cảng hàng không đi Khu kinh tế Nghi Sơn đến nay đã chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra, yêu cầu Sở Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì, cùng với Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan lập tiến độ thi công tổng thể trình Chủ tịch UBND phê duyệt gửi Thường trực Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh để báo cáo và chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ; đôn đốc, yêu cầu nhà đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư và ký hợp đồng tín dụng xong trước ngày 15/1/2015; trong khi chưa ký hợp đồng tín dụng, nhà đầu tư cân đối nguồn vốn chủ sở hữu để chuyển cho các huyện chi trả công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) theo kế hoạch. 

 

Đối với dự án Đường vành đai phía Tây TP. Thanh Hóa, Sở GTVT lập tiến độ thi công tổng thể Dự án trình UBND Tỉnh phê duyệt, gửi Thường trực Tỉnh ủy và HĐND Tỉnh để báo cáo và chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ. Phân đoạn gói thầu EC để phê duyệt và triển khai thi công, yêu cầu nhà thầu bố trí thi công tại các vị trí đã có mặt bằng.

 

Về dự án Đại lộ Nam Sông Mã, đồng ý theo phương án kéo dài đầu tư Tuyến đường đến điểm giáp với Dự án do Tập đoàn FTC chuẩn bị đầu tư để phát huy hiệu quả đầu tư, nguồn vốn ngân sách Tỉnh không bố trí thêm. Sở GTVT phối hợp với Sở KH&ĐT, Sở Tài chính… cân đối nguồn vốn còn lại trong hạn mức trái phiếu chính phủ (TPCP) giai đoạn 2014 - 2016, tham mưu cho UBND Tỉnh báo cáo các Bộ, ngành Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ xin bổ sung thêm nguồn vốn để thực hiện... 

 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBDN tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở GTVT phối hợp với Sở KH&ĐT tham mưu để UBND Tỉnh có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ cho ứng trước vốn TPCP để hoàn thành 2 cầu Tà Pán, Suối Quanh và đoạn tránh ngập thuộc dự án Đường Tây Thanh Hóa phục vụ kịp thời tiến độ di dân và kế hoạch tích nước của Nhà máy Thủy điện Trung Sơn.

BK

ngocthanh