Thanh Hóa chấm dứt đầu tư một dự án xây trường dân lập

(BĐT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Dự án Xây dựng Trường THPT dân lập Thiệu Hóa, tại xã Thiệu Khánh, TP. Thanh Hóa của chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư - Thương mại Bắc Hà.

Công ty CP Đầu tư - Thương mại Bắc Hà được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư Dự án nêu trên từ ngày 31/10/2011. Tuy nhiên, công ty này đã triển khai Dự án chậm tiến độ, đến nay chưa khởi công xây dựng các hạng mục công trình, gây lãng phí tài nguyên đất. Vì lý do này, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấm dứt hoạt động của nhà đầu tư tại Dự án.   

Trần Văn