Tháng 8/2016: Dự kiến vận hành cổng thông tin thương mại Việt Nam

Ngân hàng thế giới (WB) vừa ký thỏa thuận cam kết hỗ trợ Tổng cục Hải quan triển khai Hiệp định tạo thuận lợi thương mại (TFA) của WTO, thông qua việc xây dựng Cổng thông tin thương mại cho Việt Nam.