Tháng 7 xuất siêu khoảng 200 triệu USD

Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 7 ước tính đạt 11,2 tỷ USD, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung 7 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 72,7 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 7 ước tính đạt 11,2 tỷ USD, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung 7 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 72,7 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

 

Trong 7 tháng năm 2013, một số mặt hàng đạt mức kim ngạch xuất khẩu tăng cao là: điện thoại các loại và linh kiện (đạt 11,6 tỷ USD, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước); hàng dệt may (đạt 9,6 tỷ USD, tăng 16,3%); điện tử, máy tính và linh kiện (đạt 5,7 tỷ USD, tăng 40,4%)... Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng giảm so với cùng kỳ năm trước như: dầu thô (đạt 4,3 tỷ USD, giảm 9,1%); gạo (đạt 1,9 tỷ USD, giảm 13,1%); cao su (đạt 1,2 tỷ USD, giảm 17,5%);…

 

Cũng theo TCTK, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 7 ước tính đạt 11 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước đạt 73,5 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2012.

 

Trong 7 tháng năm nay, một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2012 là: máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác (đạt 10,1 tỷ USD, tăng 8,5%); điện tử, máy tính và linh kiện (đạt 9,9 tỷ USD, tăng 43,9%); sắt thép (đạt gần 4 tỷ USD, tăng 10,5%). Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước là: xăng dầu (đạt 4 tỷ USD, giảm 28%); gỗ và sản phẩm gỗ (đạt 795 triệu USD, giảm 3,5%);…Tháng 7 năm nay xuất siêu ước tính 200 triệu USD, tuy nhiên, tính chung 7 tháng năm 2013, Việt Nam vẫn nhập siêu.

Nguyệt Minh

ngocthanh