Tham vấn về định hướng thu hút và sử dụng vốn FDI

(BĐT) - Hôm nay (ngày 21/12), tại Vĩnh Phúc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến về định hướng thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian tới. 
Các dự án FDI có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, gắn kết với khu vực doanh nghiệp trong nước sẽ được ưu tiên. Ảnh: Đăng Khoa
Các dự án FDI có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, gắn kết với khu vực doanh nghiệp trong nước sẽ được ưu tiên. Ảnh: Đăng Khoa

Tham dự Hội nghị có đại diện các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài cùng các hiệp hội doanh nghiệp.

Theo Bộ KH&ĐT, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ KH&ĐT đã chủ trì xây dựng Đề án Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030 (Đề án).

Hội nghị là diễn đàn để Bộ KH&ĐT lắng nghe ý kiến đa chiều, rộng rãi để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Đề án. Nhiều nội dung quan trọng được tập trung thảo luận như tập trung đầu tư các cực tăng trưởng thúc đẩy liên kết, phát triển vùng; kết nối và lan tỏa khu vực FDI và đầu tư trong nước; thu hút FDI từ cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết 30 năm thu hút FDI, lãnh đạo Chính phủ đã nhấn mạnh những đóng góp to lớn của khu vực FDI, khẳng định quan điểm nhất quán, tiếp tục coi khu vực FDI là một thành phần không thể tách rời của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian tới, Chính phủ sẽ có điều chỉnh chiến lược, chính sách thu hút, sử dụng FDI có trọng tâm, trọng điểm, có bộ lọc mới. Trong đó, ưu tiên thu hút các dự án FDI có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, phù hợp với biến đổi trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, dự án có sức lan tỏa, gắn kết với khu vực doanh nghiệp trong nước…  

Bích Thủy