Tham gia góp ý cho Dự thảo Nghị định về lựa chọn nhà thầu

Ngày 25/2, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chính thức có Công văn số 1007/BKHĐT-QLĐT gửi tới các Bộ, ban, ngành, địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà thầu.

Ngày 25/2, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chính thức có Công văn số 1007/BKHĐT-QLĐT gửi tới các Bộ, ban, ngành, địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà thầu.

IMG

Ảnh: LTT

Theo đó, Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 6. Dự thảo Nghị định này lần đầu trình Quốc hội xem xét đồng thời với Luật. Cùng với các ý kiến đóng góp của các thành viên Tổ biên tập, đại diện các Bộ, ban, ngành, địa phương cùng các hiệp hội doanh nghiệp tại các cuộc hội thảo, Bộ KH&ĐT – cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu và khẩn trương xem xét, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định.

 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo và trình Chính phủ thông qua, đáp ứng kịp thời hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngay khi Luật có hiệu lực vào ngày 01/7/2014, Bộ KH&ĐT đã gửi Dự thảo Nghị định tới hơn 400 cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước để lấy ý kiến đóng góp. Trong đó, ở cấp Trung ương, Dự thảo Nghị định được gửi lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan Trung ương của các đoàn thể; các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đảng. Cấp địa phương gồm có UBND và Sở KH&ĐT của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự thảo Nghị định cũng được gửi tới các cơ quan, đơn vị khác như các ban quản lý dự án trực thuộc các Bộ, các hiệp hội doanh nghiệp (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam, Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, Hiệp hội Nhà thầu tư vấn Việt Nam…) và một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế. 

IMG

Ảnh minh họa: Lê Tiên

Ngoài ra, Bộ KH&ĐT cũng gửi Dự thảo Nghị định để lấy ý kiến của các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Tổ chức Y tế thế giới (WHO)…

 

Bên cạnh đó, Dự thảo Nghị định về lựa chọn nhà thầu còn được đăng tải công khai trên website www.mpi.gov.vn, http//:muasamcong.mpi.gov.vn và trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Báo đấu thầu http//:muasamcong.vn để lấy ý kiến đóng góp sâu rộng của các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm hoàn thiện Dự thảo.

 

Thời hạn gửi văn bản góp ý cho Dự thảo Nghị định là trước ngày 11/3/2014. Trên cơ sở ý kiến đóng góp, Bộ KH&ĐT sẽ tổng hợp, hoàn thiện gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

 

Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà thầu gồm có 15 Chương, 172 Điều. Dự thảo Nghị định quy định chung về phạm vi điều chỉnh, bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu, ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu; cung cấp, đăng tải thông tin, chi phí, lưu trữ hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Ngoài chương quy định chung và điều khoản thi hành, các chương còn lại của Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết về các nội dung như:

- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đối với nhà thầu tư vấn là tổ chức và đối với nhà thầu tư vấn là cá nhân;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và hỗn hợp (EPC, EP, EC, PC);

- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức hai giai đoạn;

- Chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện;

- Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ, gói thầu có sự tham gia của cộng đồng;

- Mua sắm tập trung, thường xuyên, thuốc và dịch vụ công;

- Lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Hợp đồng;

- Phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu;

- Đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu và tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp;

- Xử lý tình huống và giải quyết kiến nghị trong đấu thầu;

- Xử lý vi phạm, kiểm tra, giám sát và theo dõi hoạt động đấu thầu;

- Các vấn đề khác như: mẫu tài liệu đấu thầu, bảo hành, quản lý nhà thầu nước ngoài, giám sát hoạt động đấu thầu của cộng đồng.

 

Bích Thủy

trungnam