Thái Nguyên: Nâng cấp, tu bổ công trình thủy lợi phòng chống lũ

Để đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ sắp tới, UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra,

Để đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ sắp tới, UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn Tỉnh. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thủy lợi, thủy điện trên địa bàn…

 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị chủ hồ, đập kiểm tra việc vận hành, điều tiết các hồ chứa trên địa bàn theo quy trình đã được phê duyệt; chủ động tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa, công trình đê điều và các công trình thủy lợi; bố trí kinh phí để sửa chữa hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn công trình; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình tu bổ, nâng cấp, sửa chữa, hệ thống tiêu thoát lũ, bảo đảm an toàn trong mùa mưa 2015.

Bích Khánh

ngocthanh