Thái Nguyên đốc thúc bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công

Tại Hội nghị đánh giá tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Quốc lộ 3 cũ và dự án đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các địa phương trên địa bàn Tỉnh có liên quan đến 2 dự án trên phải giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại, đẩy nhanh tiến độ GPMB.

Tại Hội nghị đánh giá tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Quốc lộ 3 cũ và dự án đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các địa phương trên địa bàn Tỉnh có liên quan đến 2 dự án trên phải giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại, đẩy nhanh tiến độ GPMB. Các bên liên quan phải lập kế hoạch thực hiện, sớm bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu và chủ đầu tư thi công cho kịp tiến độ công trình.

 

 Theo Sở GTVT tỉnh Thái Nguyên, công tác GPMB dự án Đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (Quốc lộ 3 mới) và dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 3 cũ cơ bản đã hoàn thành. Cụ thể, phần bổ sung của dự án Quốc lộ 3 cũ đã có mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công trong tháng 3/2013. Đối với dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công tuyến chính. Hiện nay tại nút giao Tân Lập cũng đã phê duyệt và chi trả 107,5/116 tỷ đồng cho 113/115 hộ dân bị ảnh hưởng và bố trí cho 26/80 hộ dân vào khu tái định cư sẵn có. Dự kiến đến 15/3/2013 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng nút giao cho các chủ đầu tư và các nhà thầu thi công…

 

Trong thời gian qua, việc chậm bàn giao mặt bằng tại 2 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công của nhà thầu. Việc đốc thúc các địa phương, cơ quan liên quan tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc sẽ góp phần thúc đẩy các dự án hoàn thành đúng tiến độ.  

Bích Khánh

ngocthanh