Thái Nguyên: Điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ Yên Bình

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa đồng ý chủ trương để Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Yên Bình nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch đất công nghiệp trong Khu đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ Yên Bình.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa đồng ý chủ trương để Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Yên Bình nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch đất công nghiệp trong Khu đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ Yên Bình. 

 

UBND Tỉnh yêu cầu, trong quá trình nghiên cứu phương án điều chỉnh, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Yên Bình cần cân nhắc và có đánh giá cụ thể về sự ảnh hưởng của việc điều chỉnh đối với các khu chức năng đã có trong quy hoạch và phương án thiết kế điều chỉnh quy hoạch cần có ý kiến tham gia của các ngành, địa phương liên quan; đồng thời, phương án điều chỉnh tổng thể Khu đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ Yên Bình phải phù hợp với tình hình thực tiễn và sự phát triển lâu dài của các địa phương liên quan.

 

UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Xây dựng Thái Nguyên hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Yên Bình tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch theo quy định.

 

Được biết, theo thiết kế quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 tổ hợp Khu công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và dịch vụ Yên Bình đến năm 2030 do UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt vào năm 2010, Khu đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ Yên Bình được phân thành 5 khu chức năng: Khu công nghiệp nhằm thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao không ô nhiễm môi trường...; Khu nông nghiệp được quy hoạch và phát triển thành một trung tâm nông nghiệp có đầy đủ các loại hình như hội chợ, thương mại, dịch vụ…, hình thành đô thị nông nghiệp kiểu mẫu; Khu đô thị mới tiến lên đô thị loại II trong tương lai với các chức năng như trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, thương mại, tài chính, văn hoá…

 BK

ngocthanh