Thái Nguyên: Di chuyển tuyến kênh Giữa hồ Núi Cốc đoạn đi qua khu công nghiệp Yên Bình I

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa đồng ý chủ trương thực hiện dự án Di chuyển tuyến kênh Giữa hồ Núi Cốc đoạn đi qua Khu công nghiệp (KCN) Yên Bình I trong năm 2015, với tổng mức đầu tư Dự án vào khoảng 35 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa đồng ý chủ trương thực hiện dự án Di chuyển tuyến kênh Giữa hồ Núi Cốc đoạn đi qua Khu công nghiệp (KCN) Yên Bình I trong năm 2015, với tổng mức đầu tư Dự án vào khoảng 35 tỷ đồng.

 

Theo đó, tuyến kênh cần di chuyển có chiều dài 2.500m, diện tích sử dụng đất của Dự án khoảng 24.000 m2.  Nguồn vốn đầu tư Dự án là từ vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng của Công ty CP Đầu tư phát triển Yên Bình.

 

UBND tỉnh Thái Nguyên giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo, bảo đảm tuân thủ đúng quy chế và quy định hiện hành. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên có trách nhiệm phối hợp với Công ty CP Đầu tư phát triển Yên Bình kiểm tra, giám sát việc thiết kế, thi công xây dựng di chuyển tuyến kênh Giữa hồ Núi Cốc đoạn đi qua KCN Yên Bình I bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành, chất lượng công trình theo quy định hiện hành.

 BK

ngocthanh