Thái Nguyên: Chấp thuận thực hiện dự án Đầu tư xây dựng chợ Gia Sàng

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản chấp thuận chủ trương khảo sát, lập và thực hiện dự án Đầu tư xây dựng chợ Gia Sàng tại phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản chấp thuận chủ trương khảo sát, lập và thực hiện dự án Đầu tư xây dựng chợ Gia Sàng tại phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên.

 

Cụ thể, UBND tỉnh Thái Nguyên đồng ý chấp thuận chủ trương cho liên doanh DNTN Tùng Thảo Nguyên và Công ty TNHH Hưng Thái Nguyên thực hiện việc nghiên cứu, khảo sát, lập, thực hiện dự án Đầu tư xây dựng chợ Gia Sàng, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo tiêu chuẩn chợ loại 3, với diện tích khoảng 4.307,6 m2, trên nền chợ Gia Sàng cũ. 

 

Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án dự kiến khoảng 15 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện Dự án được đưa ra là trong quý IV/2014 hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư; quý I, II/2015 hoàn thành GPMB và xây dựng chợ tạm; quý III/2015 khởi công xây dựng và quý III/2016 hoàn thành, đưa vào sử dụng.

 

UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương; Sở Xây dựng; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường... cùng UBND TP. Thái Nguyên hướng dẫn liên doanh nhà đầu tư khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch được duyệt; sớm hoàn thiện thủ tục ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án và thẩm định trình cấp phép để tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành...

BK

ngocthanh