Thái Bình: 8 xã điểm quyết tâm hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 3 năm thực hiện, đến nay 8 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Bình đã đạt từ 13 - 15 tiêu chí. Tỉnh Thái Bình đang tập trung phấn đấu 8 xã điểm sẽ cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2013.

Sau hơn 3 năm thực hiện, đến nay 8 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Bình đã đạt từ 13 - 15 tiêu chí. Tỉnh Thái Bình đang tập trung phấn đấu 8 xã điểm sẽ cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2013.

IMG

Ảnh minh họa: Lê Tiên

Để thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, các xã điểm xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Bình luôn chú trọng nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp bằng việc liên kết với các doanh nghiệp, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, nâng cao thu nhập cho người dân. Các xã điểm cũng thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao và phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước. Sau hơn 3 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, các xã điểm tại tỉnh Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, xã Vũ Phúc (TP. Thái Bình) đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới, các xã Thanh Tân (huyện Kiến Xương), Quỳnh Minh (huyện Quỳnh Phụ), Nguyên Xá (huyện Vũ Thư), Trọng Quan (huyện Đông Hưng) đạt 14 tiêu chí. 

 

Năm 2013, 8 xã điểm xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Bình đặt mục tiêu tiếp tục huy động các nguồn lực bên ngoài và nguồn nội lực từ trong dân để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án đang triển khai, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao mức thu nhập cho người dân.

 

Hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ diễn ra sôi nổi tại 8 xã điểm mà còn được thực hiện rộng khắp tại tất cả các xã trong toàn Tỉnh. Theo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, đến nay 267 xã trong toàn Tỉnh đã hoàn thành quy hoạch chi tiết giao thông, thủy lợi nội đồng, gần 150 xã đã hoàn thành dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp. Đây đều là những mục tiêu quan trọng trong công tác xây dựng nông thôn mới. 

 

Liên quan đến công tác xây dựng nhà văn hóa và sân thể thao – một trong các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nhằm phục vụ mục tiêu nâng cao đời sống tinh thần của người dân nông thôn, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình cho biết, trong điều kiện nguồn ngân sách hạn hẹp, các địa phương đã xác định kinh phí đầu tư xây dựng nhà văn hoá và sân thể thao thôn theo phương châm xã hội hoá. Theo đó, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sự đóng góp tự nguyện của nhân dân, sự tài trợ của các tổ chức cá nhân để xây dựng, kết hợp hỗ trợ một phần nguồn ngân sách địa phương. Đặc biệt, với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hóa thôn, các địa phương đã thành lập Ban chủ nhiệm hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và xây dựng quy chế hoạt động. 

 

Chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình cho biết, phát huy nội lực của người dân là yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công trong xây dựng nông thôn mới. Các cơ quan quản lý cần hướng dẫn, hỗ trợ và trao quyền để người nông dân tự quyết định và tổ chức xây dựng chương trình phát triển nông thôn. 

 

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình đánh giá, xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm bước đầu đã đạt được hiệu quả tích cực, song một số tiêu chí quan trọng như y tế, cơ cấu lao động, tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người… vẫn còn thấp. 

 

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh Thái Bình đã yêu cầu các ngành, địa phương rà soát lại các tiêu chí đã hoàn thành để xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các tiêu chí còn lại, đồng thời cân đối nguồn kinh phí để hỗ trợ đầu tư cho các địa phương đi đầu thực hiện hiệu quả việc xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí quan trọng phục vụ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân sẽ được đặc biệt quan tâm để nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới trong toàn Tỉnh.

H.V

trungnam