Tây Ninh tìm nhà đầu tư dự án BOT cấp nước sạch

(BĐT) - UBND tỉnh Tây Ninh đang kêu gọi và tìm nhà đầu tư cho Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch nông thôn cho các xã Mỏ Công, Trà Vong, Tân Phong của huyện Tân Biên theo hình thức hợp đồng BOT. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 88 tỷ đồng và không có sự tham gia đầu tư của Nhà nước.

Mục tiêu của Dự án là xây dựng hệ thống cấp nước sạch, đảm bảo cung cấp đủ nước sạch phục vụ nhu cầu của 4.298 hộ dân thuộc 3 xã nêu trên. Dự án sử dụng diện tích đất hơn 18.000 m2, có thời gian thực hiện trong 3 năm.                 

Khánh Ngọc