Tây Ninh chỉ định thầu Dự án BT nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát

(BĐT) - Ngày 27/10/2017, UBND tỉnh Tây Ninh đã có Quyết định số 2514/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát theo hình thức PPP (hợp đồng BT).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 99,3 tỷ đồng, hình thức lựa chọn nhà đầu tư là chỉ định thầu và việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ thực hiện trong tháng 11/2017, theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng BT là 15 tháng.

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, nhà đầu tư được chỉ định sẽ phải tự thu xếp nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án BT nêu trên. Tháng 6/2017, UBND tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu giao đất có thu tiền sử dụng đất của khu đất trụ sở cũ UBND huyện Hòa Thành tại phường IV, thành phố Tây Ninh – quỹ đất sẽ dùng để thanh toán cho Dự án BT nói trên. Kết quả sơ tuyển, chỉ có 1 nhà đầu tư nên UBND tỉnh này giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh thực hiện các thủ tục để chỉ định nhà đầu tư.

Khánh Ngọc