Tất cả quy hoạch, dự án ngành GTVT được đánh giá tác động môi trường

Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), trong quý I/2015, tất cả các quy hoạch, dự án của ngành GTVT đều đã được thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), môi trường chiến lược (ĐMC).

Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), trong quý I/2015, tất cả các quy hoạch, dự án của ngành GTVT đều đã được thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), môi trường chiến lược (ĐMC). Việc phê duyệt đề cương, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu hạng mục bảo vệ môi trường của các dự án ngành GTVT đều đúng tiến độ, bảo đảm tính khả thi và kịp thời. Bộ GTVT đã phê duyệt đánh giá tác động môi trường cho 21 dự án và đánh giá môi trường chiến lược về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và điều chỉnh Quy hoạch Phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

Trong quý I/2015, Bộ GTVT đã tăng cường kiểm tra tiến độ và đôn đốc các chủ nhiệm nhiệm vụ môi trường hoàn thành theo đúng kế hoạch; đã hoàn thành nghiệm thu 3 nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với dự án “Thiết kế, chế tạo thí điểm xe mini-bus điện 12 - 15 chỗ ngồi; đánh giá, dự thảo tiêu chuẩn và đề xuất ứng dụng trên một số tuyến vận tải hành khách công cộng tại các thành phố” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đề án “Xử lý, tái sử dụng chất thải rắn trong công trình xây dựng  giao thông”; dự án “Đánh giá tác động và xây dựng giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho ngành giao thông đường bộ Việt Nam”.

Bích Thảo

 

ngocthanh