Tập trung phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu

Đó là một trong những giải pháp trong thời gian tới của Bộ Công Thương nhằm phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, tạo ra những sản phẩm có thương hiệu quốc gia và có sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đó là một trong những giải pháp trong thời gian tới của Bộ Công Thương nhằm phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, tạo ra những sản phẩm có thương hiệu quốc gia và có sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.

 

Theo Bộ Công Thương, hoạt động sản xuất công nghiệp đang trên đà tăng trưởng, đặc biệt là sản xuất của nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng khá, nhiều mặt hàng có đơn hàng ổn định... “Đây là điều kiện quan trọng để sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng trong những tháng tiếp theo” – đại diện Bộ Công Thương nhận định. 

 

Dự báo về tình hình kinh tế trong những tháng tới, Bộ Công Thương cho rằng, tình hình sản xuất công nghiệp sẽ khả quan hơn. Nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất công nghiệp trong nước, Bộ đã đưa ra hàng loạt giải pháp như: tiếp tục thực hiện tái cơ cấu sản xuất công nghiệp, đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ; triển khai thực hiện có hiệu quả đề án Tái cơ cấu ngành công thương, tiếp tục thực hiện quyết liệt việc tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính theo kế hoạch đã được phê duyệt; các doanh nghiệp cần chủ động lựa chọn phương án phù hợp trong đổi mới công nghệ sản xuất, chủ động nâng cao năng lực quản trị, chủ động tiếp cận và mở rộng thị trường... 

 

Thông tin về tình hình sản xuất công nghiệp trong quý I/2015, Bộ Công Thương cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,1%, đây là mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2014 (năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013 tăng 5,2%). Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 6,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 12,1%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,8%. 

T.Hiếu

 

ngocthanh