Tập huấn pháp luật về đầu tư công và xây dựng cho cán bộ ngành tài chính

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn pháp luật về đầu tư công và xây dựng được Bộ Tài chính tổ chức vào cuối tuần qua tại Hà Nội, ông Lê Ngọc Khoa, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng, đặc biệt là công tác lập kế hoạch và công tác quản lý dự án, trong đó phải kể đến Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 và Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn pháp luật về đầu tư công và xây dựng được Bộ Tài chính tổ chức vào cuối tuần qua tại Hà Nội, ông Lê Ngọc Khoa, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng, đặc biệt là công tác lập kế hoạch và công tác quản lý dự án, trong đó phải kể đến Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 và Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. Các luật nêu trên có nhiều điểm mới nhưng hiện nay chưa có Nghị định hướng dẫn thực hiện (hiện mới chỉ có Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng vừa được ban hành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2015). Để kịp thời cập nhật nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới nhằm phục vụ tốt cho công tác lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm và tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về quản lý đầu tư công và xây dựng cho đối tượng là lãnh đạo và chuyên viên tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính trong phạm vi cả nước. Đợt tập huấn đối với các tỉnh phía Nam sẽ diễn ra trong thời gian tới.

 

Tại Hội nghị, các báo cáo viên là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quản lý hoạt động xây dựng của Bộ Xây dựng đã trao đổi về nghiệp vụ đối với cán bộ tài chính làm công tác quản lý đầu tư công và xây dựng cơ bản. Những vấn đề chính được trao đổi tại Hội nghị tập trung vào một số nội dung như: báo cáo về Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn (lập kế hoạch đầu tư công trung hạn; lập và phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư…); báo cáo về các nội dung: Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

 

Ông Lê Ngọc Khoa nhận định, qua đợt tập tuấn lần này, các học viên đã cập nhật được nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho công tác lập kế hoạch và quản lý đầu tư xây dựng. Đặc biệt, các học viên đã kịp thời cập nhật những nội dung mới của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác lập kế hoạch và quản lý đầu tư xây dựng tại địa phương mình.

H.V

ngocthanh