Tập đoàn T&T đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao tại Quảng Nam

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa chấp thuận cho Công ty CP Tập đoàn T&T được thực hiện Dự án Đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Đông Quảng Nam tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam với tổng mức đầu tư 3.301,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 800 tỷ đồng, chiếm 24% tổng vốn đầu tư Dự án; vốn huy động là 2.501,5 tỷ đồng, chiếm 76% tổng vốn đầu tư Dự án.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Quy mô Dự án bao gồm: khu dịch vụ hỗ trợ 22,18 ha; khu trung tâm nghiên cứu và dịch vụ tổng hợp 16,27 ha; khu trang trại quy mô 175,78 ha... Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Dự án sẽ được thực hiện theo 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 (quý I/2019 đến quý II/2021) thực hiện các thủ tục về đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trục chính. Giai đoạn 2 (quý III/2021 đến quý II/2023) đầu tư xây dựng, hoàn thiện khu trung tâm điều hành và dịch vụ tổng hợp, trang trại trình diễn, một phần khu hỗ trợ sản xuất và cánh đồng lớn phía Đông Bắc Dự án. Giai đoạn 3 (quý III/2023 đến quý IV/2024) hoàn thiện các hạng mục hỗ trợ sản xuất, các trang trại, cánh đồng lớn phía Tây Nam Dự án.          

Hải Bình