Tạo quỹ đất để thu hút đầu tư vào thị trấn Vĩnh Tuy (Hà Giang)

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Đàm Văn Bông vừa chỉ đạo UBND huyện Bắc Quang chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan cần bổ sung vấn đề cụ thể quy hoạch

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Đàm Văn Bông vừa chỉ đạo UBND huyện Bắc Quang chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan cần bổ sung vấn đề cụ thể quy hoạch và giải pháp kiến trúc không gian công trình, đảm bảo tính đồng bộ trong Đề án phân loại đô thị loại V, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

 

Cùng với đó, tiến hành rà soát quỹ đất công, tình hình quản lý, sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; có phương án giải phóng mặt bằng (GPMB) tạo quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư vào xây dựng hạ tầng đô thị, nhất là các công trình có tính chất văn hóa, thể thao, dịch vụ thương mại, du lịch… nhằm hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư hạ tầng. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cũng yêu cầu UBND huyên Bắc Quang nghiên cứu, áp dụng các loại hình, mô hình quản lý đối với thị trấn, như mô hình đầu tư công - quản lý tư; đầu tư tư - sử dụng công… trong việc xây dựng các công trình, dự án như: trụ sở làm việc, sân vận động trung tâm, công viên, cụm công nghiệp, bãi đỗ xe, khu kinh doanh, dịch vụ… 

BK

ngocthanh