Tạo đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Tái cơ cấu lĩnh vực đường bộ kết hợp với tái cơ cấu các lĩnh vực khác để tạo đột phá trong phát triển, làm cơ sở cơ cấu lại các phương thức vận tải; tập trung đầu tư các công trình giao thông đường bộ trọng điểm bảo đảm kết nối với các trung tâm kinh tế lớn, các đầu mối giao thông cửa ngõ, các tuyến có nhu cầu vận tải lớn bằng hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại… là định hướng của đề án Tái cơ cấu lĩnh vực đường bộ giai đoạn đến năm 2020.

Tái cơ cấu lĩnh vực đường bộ kết hợp với tái cơ cấu các lĩnh vực khác để tạo đột phá trong phát triển, làm cơ sở cơ cấu lại các phương thức vận tải; tập trung đầu tư các công trình giao thông đường bộ trọng điểm bảo đảm kết nối với các trung tâm kinh tế lớn, các đầu mối giao thông cửa ngõ, các tuyến có nhu cầu vận tải lớn bằng hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại… là định hướng của đề án Tái cơ cấu lĩnh vực đường bộ giai đoạn đến năm 2020.

IMG

Từ nay đến năm 2020, Bộ Giao thông vận tải sẽ triển khai các dự án nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới đường bộ

Ảnh: Lê Tiên

 

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của việc tái cơ cấu lĩnh vực đường bộ là phải phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Theo đó, Bộ phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành khoảng 2.000 km đường cao tốc, trong đó đến hết năm 2015 hoàn thành được 679 km, bảo đảm tiến độ đầu tư 457 km cao tốc đã xác định nguồn vốn, hoặc đang triển khai thực hiện đầu tư (Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Bến Lức - Long Thành, Hòa Lạc - Hòa Bình, Thái Nguyên - Bắc Kạn…); tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư khoảng 1.154 km là các tuyến cao tốc thuộc trục Bắc - Nam, các tuyến cao tốc quan trọng kết nối Thủ đô Hà Nội, TP.HCM với các cảng biển cửa ngõ quốc tế, các cửa khẩu quốc tế và đầu mối giao thông quan trọng. Cùng với đó, sẽ hoàn thành đầu tư nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 1A từ Hà Nội đến Cần Thơ; đầu tư nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh và nâng cấp đoạn qua Tây Nguyên trước năm 2016. Theo dự kiến, Bộ GTVT sẽ huy động nguồn lực đưa vào cấp kỹ thuật hệ thống đường bộ hiện có trong Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 khoảng 5.989 km (không bao gồm các tuyến đường ven biển), trong đó có khoảng 304 km dự kiến thực hiện đầu tư theo hình thức BOT. Các đoạn tuyến còn lại sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư trong các giai đoạn tiếp theo.

 

Bộ GTVT cũng xác định sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống đường ven biển, trong đó ưu tiên đầu tư đoạn hành lang ven biển phía Bắc từ Quảng Ninh đến Vũng Áng (Hà Tĩnh) với chiều dài 342 km và đường hành lang ven biển phía Nam với chiều dài 102 km.

 

Về giao thông đô thị, Bộ GTVT sẽ ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới các tuyến đường chính ra, vào các thành phố, các trục giao thông hướng tâm, các nút giao lập thể tại các giao lộ lớn, các tuyến tránh đô thị, các đường vành đai đô thị. Phấn đấu quỹ đất dành cho giao thông đô thị từ 16 - 26%. 

 

Về giao thông địa phương, từ nay đến năm 2020, Bộ GTVT sẽ triển khai các dự án nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới đường bộ, dự án bảo đảm dân sinh xã hội, các dự án bảo đảm an toàn giao thông (sửa chữa, gia cường các cầu yếu trên Quốc lộ để đồng bộ tải trọng khai thác; xây dựng cầu dân sinh bảo đảm an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số…). Bộ GTVT cũng sẽ hỗ trợ địa phương đầu tư, duy trì, củng cố và nâng cấp mạng lưới giao thông nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn theo đúng các mục tiêu chiến lược: tỷ lệ mặt đường cứng, rải nhựa, hoặc bê tông xi măng đạt 100% đối với tuyến đường huyện, 70% đối với đường xã và 50% đối với tuyến đường thôn, xóm.

 

Bảo trì đường bộ theo hướng tiên tiến, khoa học và hiệu quả

Để hiện thực hóa tái cơ cấu lĩnh vực đường bộ giai đoạn đến năm 2020, thời gian tới, Bộ GTVT sẽ triển khai công tác bảo trì đường bộ theo hướng tiên tiến, khoa học và hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu của xã hội, bảo đảm giao thông thông suốt. Cụ thể, Bộ GTVT sẽ đẩy mạnh xã hội hóa để huy động các nguồn lực cho quản lý bảo trì đường bộ, bảo đảm tỷ lệ tăng vốn bình quân cho công tác bảo trì từ 15 - 20%/năm, phấn đấu đến năm 2020 nguồn vốn cho bảo trì cơ bản đáp ứng nhu cầu.

Cùng với đó, Bộ GTVT cũng sẽ tập trung bảo trì đúng hạn định một số tuyến quốc lộ quan trọng, huyết mạch. Từ năm 2016 sẽ bố trí tối thiểu 20% tổng nguồn vốn bảo trì để thực hiện bảo trì đúng hạn định (năm 2020 phấn đấu đạt 50%); đồng thời chủ động ngăn ngừa hư hỏng, xuống cấp của hệ thống đường bộ, nâng cao điều kiện khai thác và bảo đảm an toàn giao thông, góp phần giảm gánh nặng đầu tư xây dựng.

Bộ GTVT cũng sẽ triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước để quản lý đồng bộ, thống nhất đối với hệ thống đường bộ về công tác quản lý bảo trì, bao gồm cả các tuyến đường đầu tư từ nguồn ngoài ngân sách theo hình thức hợp tác công - tư, các tuyến đường cao tốc, đường địa phương.

Theo Bộ GTVT, thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Cụ thể là sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các định mức, đơn giá, quy trình quản lý bảo trì các công trình lớn, kết cấu phức tạp như hầm, cầu dây văng… Vào năm 2017, sẽ hoàn thành phần mềm xây dựng kế hoạch quản lý bảo trì đường bộ và cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu quản lý bảo trì để triển khai, áp dụng. Và ngay trong năm 2015, Bộ GTVT sẽ triển khai đấu thầu toàn bộ các tuyến quốc lộ, trừ trường hợp đặc thù, từng bước đấu thầu kết hợp với sửa chữa thường xuyên.

Tuấn Dũng   

ngocthanh