Tăng trưởng cao nhờ vốn tư nhân và đầu tư nước ngoài

(BĐT) -  “Đầu tư công chậm nhưng đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài đã tăng mạnh, góp phần đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP. Nhiều công trình, dự án rất lớn, quan trọng là thông qua nguồn vốn xã hội”.
Đầu tư công chậm nhưng đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài đã tăng mạnh, góp phần đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP. Ảnh: VGP
Đầu tư công chậm nhưng đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài đã tăng mạnh, góp phần đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP. Ảnh: VGP

Đó là câu trả lời của Thủ tướng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2017 giải đáp cho câu hỏi vì sao giải ngân đầu tư công chậm mà tăng trưởng GDP lại cao.

Thực tiễn thu hút và giải ngân vốn FDI, tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp trong 10 tháng qua là những minh chứng. 10 tháng qua, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần là 28,24 tỷ USD.

Tính đến ngày 20/10/2017, các dự án FDI đã giải ngân được 14,2 tỷ USD. Bên cạnh đó, 105.125 DN được đăng ký thành lập mới trong 10 tháng, với tổng số vốn đăng ký là 119.238 tỷ đồng.

Như vậy, một nguồn vốn rất lớn đã được đưa vào nền kinh tế từ khu vực FDI và khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước, từ đó bù đắp cho phần vốn đầu tư công giải ngân chậm, góp phần vào tăng trưởng kinh tế. 

Tuy nhiên, tại phiên họp, Thủ tướng cũng nhận định, vấn đề đầu tư công là một điểm yếu trong điều hành, một điểm nghẽn trong phát triển. Do đó, cần xác định nguyên nhân, trách nhiệm các ngành, các cấp để chấn chỉnh, thúc đẩy nhanh hơn trong thời gian tới. Nguồn vốn đã ít mà giải ngân không kịp thời thì ảnh hưởng rất lớn đến phát triển.

Thủ tướng yêu cầu phải quyết liệt hơn nữa trong thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và phải giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công được giao năm 2017. Kiên quyết cắt giảm các công trình giải ngân chậm để bố trí cho các công trình quan trọng, cấp bách khác. Tăng cường việc rà soát, kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Thủ tướng cũng giao các bộ trưởng, trưởng ngành và chủ tịch UBND các địa phương rà soát, tháo gỡ khó khăn, tạo mọi thuận lợi thúc đẩy đầu tư tư nhân và FDI.

Nguyệt Minh