Tăng tổng mức đầu tư hơn 18% sau điều chỉnh

Đây là trường hợp thực hiện giai đoạn 1, dự án Đầu tư xây dựng công trình củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là trường hợp thực hiện giai đoạn 1, dự án Đầu tư xây dựng công trình củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

 

Dự án này được phê duyệt ngày 5/11/2010 với tổng mức đầu tư là 697,941 tỷ đồng, trong đó mức đầu tư giai đoạn 1 (do UBND huyện Nga Sơn làm chủ đầu tư) là 93,61 tỷ đồng. Hiện giai đoạn 1 đã được UBND huyện Nga Sơn thi công hoàn thành. 

 

Tuy nhiên, theo chủ đầu tư, trong quá trình triển khai thực hiện, cần phải điều chỉnh, bổ sung một số giải pháp kỹ thuật công trình cho phù hợp điều kiện thực tế, đồng thời giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng và chế độ chính sách có những thay đổi, nên tổng mức đầu tư bị đội lên.

 

Đồng tình với việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, ngày 2/1/2013, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư mới của giai đoạn 1 Dự án lên 111,228 tỷ đồng, tăng thêm hơn 17,6 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu. 

Nguyệt Minh

ngocthanh