Tăng sự chủ động trong quản lý vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 12/10, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đã họp về các dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2011 - 2015.

Ngày 12/10, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đã họp về các dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2011 - 2015.

IMG

                                                                                     Ảnh minh họa: Nhã Chi
Liên quan đến việc giao kế hoạch vốn thực hiện các CTMTQG, Bộ KH&ĐT cho biết, theo quy định hiện hành thì từng CTMTQG phải có nội dung đã được phê duyệt mới được giao vốn thực hiện. Hiện 16 CTMTQG giai đoạn 2011 - 2015 bao gồm 67 dự án, đề án thành phần được thực hiện ở nhiều Bộ, ngành và hầu hết các địa phương. Để các CTMTQG được phê duyệt, các Bộ, cơ quan quản lý CTMTQG phải thực hiện quá trình rà soát nội dung và xin ý kiến của nhiều cơ quan ở Trung ương và địa phương để hoàn thiện nội dung từng chương trình.


Thực tế cho thấy, việc các Bộ, cơ quan quản lý CTMTQG chậm trễ trong việc rà soát nội dung chương trình đã làm chậm tiến độ phê duyệt các CTMTQG. Để sớm triển khai giao kế hoạch vốn thực hiện các CTMTQG năm 2012, Bộ KH&ĐT đã trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đề xuất giải pháp xây dựng nội dung từng chương trình dự kiến triển khai năm 2012, có kèm theo phương án phân bổ chi tiết nguồn ngân sách trung ương cho thực hiện những nội dung đó. Đồng thời, kiến nghị giao vốn CTMTQG năm 2012 cho các cơ quan thực hiện chương trình này ở Trung ương và địa phương.


Hiện UBTVQH đã đồng ý tạm thời phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2012 đối với các CTMTQG đã được các cơ quan của Chính phủ rà soát, trình thẩm định. Đối với những chương trình chưa được rà soát, thẩm định, UBTVQH đề nghị Chính phủ tạm thời chưa phân bổ. 


Liên quan đến CTMTQG xây dựng nông thôn mới - một trong 16 CTMTQG sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2012 - 2015, Bộ KH&ĐT đề xuất, cùng với nguồn vốn ngân sách trung ương, các địa phương cũng cần cân đối bổ sung thêm nguồn vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực khác, tổ chức huy động thêm sức dân, huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế, phát động phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới.


Chia sẻ quan điểm này, Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhận định, trong các năm tới nguồn vốn đầu tư sẽ khó khăn, nguồn vốn dành cho Chương trình xây dựng nông thôn mới chắc chắn không thể đáp ứng yêu cầu đầu tư, vì vậy các địa phương cần chủ động xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp thực tế địa phương mình, trong đó xác định vai trò vốn ngân sách nhà nước chỉ là làm "mồi", để khuyến khích, động viên các nguồn lực khác tham gia cùng xây dựng nông thôn mới.
Thời gian tới, cơ chế, chính sách quản lý các CTMTQG dự kiến sẽ được nghiên cứu, đổi mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là tăng cường phân cấp. Điều này sẽ tạo sự chủ động và tự chịu trách nhiệm cho các địa phương trong việc phân bổ nguồn vốn được giao để thực hiện mục tiêu đề ra, đồng thời bảo đảm lồng ghép vốn giữa các chương trình, sử dụng vốn hiệu quả, tránh dàn trải, kéo dài thời gian thực hiện. Theo đó, các Bộ, cơ quan quản lý CTMTQG sẽ chỉ tập trung vào nhiệm vụ xây dựng mục tiêu, tiêu chí, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình.

Q.M

ngocthanh