Tăng cường tự kiểm tra và giám sát công tác đấu thầu

Nêu chi tiết về những sai sót và chỉ rõ trách nhiệm của bên liên quan là điểm đáng ghi nhận trong Kết luận kiểm tra công tác đấu thầu của các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP. Hà Nội

Nêu chi tiết về những sai sót và chỉ rõ trách nhiệm của bên liên quan là điểm đáng ghi nhận trong Kết luận kiểm tra công tác đấu thầu của các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP. Hà Nội thực hiện năm 2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Thành phố công bố mới đây. 

IMG

                                                                                                 Ảnh: Nhã Chi

Chỉ rõ sai sót

 

Theo Kết luận kiểm tra nêu trên, về cơ bản, 89 gói thầu thuộc 19 dự án, công trình do Sở NN&PTNT TP. Hà Nội làm chủ đầu tư, giao các đơn vị trực thuộc làm đại diện Chủ đầu tư được kiểm tra lần này đều thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo nhiệm vụ được giao. 

 

Tuy nhiên, Kết luận kiểm tra cho thấy, trong quá trình triển khai công tác đấu thầu của các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách UBND Thành phố giao thực hiện năm 2011, Sở NN&PTNT vẫn còn một số sai sót. Những sai sót này chủ yếu xảy ra trong nội dung hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC); đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (HSĐX); công tác trình, thẩm định và phê duyệt trong đấu thầu; nội dung hợp đồng.

 

Riêng về nội dung HSMT, HSYC, bên cạnh cơ bản có đủ nội dung theo quy định, thì HSMT, HSYC của một số gói thầu còn thiếu nội dung, hoặc có nội dung chưa chuẩn xác, chưa phù hợp với quy mô, tính chất và độ phức tạp của gói thầu. Trong đó, một số gói thầu có HSMT quy định không rõ các nội dung của bảo đảm thực hiện hợp đồng; hay quy định về nhân sự thi công chưa phù hợp với tính chất, quy mô, độ phức tạp của gói thầu; hoặc chỉ yêu cầu về nhân sự chủ chốt (chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật), nhưng không đưa ra yêu cầu về công nhân kỹ thuật tham gia thi công gói thầu về số lượng, chuyên ngành… Ngoài ra, tại một số gói thầu khác, HSMT lại quy định không rõ về số lượng, thông số kỹ thuật, công suất đối với thiết bị phục vụ thi công.

 

Về việc lập HSYC vẫn còn một số sai sót thường gặp như HSYC có mẫu đơn đề xuất chỉ định thầu không quy định nội dung hiệu lực của HSĐX; quy định thời gian hiệu lực của HSĐX kể từ thời điểm “đóng thầu” là chưa phù hợp đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu; không quy định rõ các nội dung của bảo đảm thực hiện hợp đồng. Bên cạnh đó, HSYC không quy định tiêu chuẩn đánh giá cho nhà thầu liên danh (về nhân sự, tài chính, năng lực kinh nghiệm); quy định không rõ về thời gian kinh nghiệm và lĩnh vực chuyên môn của nhà thầu. Đối với một số gói thầu khác, HSYC không quy định rõ ràng về năng lực kinh nghiệm của nhân sự tham gia thi công. Quy định nhân sự chủ chốt thi công là kỹ sư giao thông, nhưng lại yêu cầu có thời gian công tác trong lĩnh vực xây dựng thủy lợi 3 năm, quy định như vậy là không phù hợp. 

 

Yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm

 

Đối với những gói thầu có sai sót nêu trên, Kết luận kiểm tra còn chỉ rõ trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư, các đơn vị được giao làm đại diện chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn lập và thẩm định HSMT, HSYC.

 

Để làm tốt hơn công tác đấu thầu đối với các dự án, công trình tiếp theo, Sở KH&ĐT TP. Hà Nội đề nghị Sở NN&PTNT Thành phố trước tiên cần rút kinh nghiệm và có văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan của Sở, các đơn vị được giao làm đại diện chủ đầu tư nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, rút kinh nghiệm.

 

Riêng đối với các phòng, đơn vị chuyên môn của Sở, phải tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thẩm định về kế hoạch đấu thầu, HSMT, HSYC, đánh giá và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu để đáp ứng yêu cầu thực tế. Đối với chủ đầu tư và đại diện chủ đầu tư, cần nâng cao trách nhiệm trong việc lựa chọn các nhà thầu tư vấn, nhất là đối với các nhà thầu tư vấn có đủ năng lực để thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật.

 

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Sở NN&PTNT Thành phố cần tiếp tục có kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác đấu thầu, công tác đầu tư xây dựng cơ bản của Sở, đặc biệt là đối với các đơn vị trực thuộc để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt, để ngăn ngừa những sai sót, vi phạm trong công tác đấu thầu và công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, Sở NN&PTNT Thành phố phải tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra và giám sát. 

 

Riêng đối với các đơn vị được Sở NN&PTNT TP. Hà Nội giao làm đại diện chủ đầu tư các dự án, công trình trên thì cần thực hiện nghiêm túc theo Văn bản chỉ đạo của Sở NN&PTNT về thực hiện kết luận kiểm tra. Hơn nữa, các đơn vị này cũng cần có văn bản yêu cầu các đơn vị tư vấn, các nhà thầu xây lắp tham gia các công tác đấu thầu có những sai sót đã nêu cụ thể ở các phần trên nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và rút kinh nghiệm để thực hiện tốt theo các quy định của pháp luật đối với các dự án sau này.

Thanh Tú

 

trungnam