Tăng cường thu hút đầu tư tư nhân vào nông nghiệp Việt Nam

Hội nghị Nhóm các nhà tài trợ quốc tế ngành nông nghiệp (ISG) 2012 với chủ đề “Phát triển bền vững và gia tăng giá trị” đã diễn ra tại Hà Nội ngày 4/12. Các chuyên gia đã chỉ ra những mặt yếu kém của ngành nông nghiệp Việt Nam và đề xuất giải pháp khắc phục.

Hội nghị Nhóm các nhà tài trợ quốc tế ngành nông nghiệp (ISG) 2012 với chủ đề “Phát triển bền vững và gia tăng giá trị” đã diễn ra tại Hà Nội ngày 4/12. Các chuyên gia đã chỉ ra những mặt yếu kém của ngành nông nghiệp Việt Nam và đề xuất giải pháp khắc phục.

IMG

Nhiều chuyên gia cho rằng, nông nghiệp Việt Nam chỉ đạt mức điểm từ 4 đến 6, tức là mức trung bình. Nói về định hướng an ninh lương thực của Việt Nam, tầm nhìn đến 2040, ông Susumo - chuyên gia của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho rằng, một kịch bản khả quan nhất sẽ dựa trên tỷ lệ tăng trưởng cao của Việt Nam, một kịch bản bi quan đó là sự hạn chế tăng trưởng sẽ làm giảm sự thay đổi của xã hội Việt Nam. Đến năm 2040, chúng tôi dự đoán Việt Nam sẽ tăng gấp 6 lần mức thu nhập so với hiện nay, còn bi quan là chỉ tăng trưởng 4,4%/năm, rơi vào bẫy thu nhập trung bình và không có đột phá về tăng trưởng.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát:

Phát triển nông nghiệp và nông thôn cần phải quan tâm đến chính sách đất đai, môi trường, sản xuất xanh… Đất đai, khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực, tài chính phải được sử dụng đúng, hiệu quả vào tất cả các mục tiêu.

 

Để đạt được kịch bản lạc quan, trước hết Việt Nam cần phải tăng chuỗi giá trị cây công nghiệp, phát triển nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản biển. Chính phủ Việt Nam cần phải sửa đổi chính sách về đất đai, đẩy mạnh thực hiện chương trình dồn điền đổi thửa, phân vùng để sản xuất nông nghiệp. Cần thúc đẩy đầu tư của khu vực tư nhân trong chuỗi giá trị, tối ưu hóa các nguồn đầu tư vào thủy lợi, hướng tới giải quyết vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Chuyên gia của JICA Susumo:

Việt Nam nên tránh làm mất hình ảnh của sản phẩm nông sản. Cần tăng cường giám sát ảnh hưởng của biến đổi khí hậu để có điều chỉnh thích hợp. Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ tránh được bẫy thu nhập trung bình, góp phần bảo đảm an ninh lương thực.

 

Theo ông Đặng Kim Sơn - Viện trưởng Viện Chính sách  và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD), có 3 vướng mắc mà ngành NN&PTNT đang gặp phải, đó là quản lý nhà nước, đầu tư công, tổ chức thể chế. Nhiều chính sách hiệu quả thấp, môi trường pháp lý chậm hoàn thiện, nhiều nơi còn cơ chế xin - cho, bộ máy quản lý điều hành chậm, năng lực cán bộ còn yếu. Chúng ta cần làm rõ vai trò của Nhà nước và vai trò của các thành phần kinh tế. Nhà nước cần tập trung vào quy chuẩn, xây dựng khung pháp lý, không nên tham gia quá nhiều vào vai trò sản xuất. Vai trò của Nhà nước là làm cầu nối giữa các hạt nhân phát triển kinh tế.

 

Viện trưởng Viện IPSARD Đặng Kim Sơn:

Đầu tư công cho nông nghiệp, nông thôn hiện còn thấp, việc thu hút đầu tư tư nhân cả trong và ngoài nước cho lĩnh vực này chưa hiệu quả. Việc phân cấp giữa Trung ương và địa phương cần phải làm rõ vai trò…

Ông Đặng Kim Sơn cũng cho rằng, cơ cấu đầu tư hiện tại đang bất hợp lý, hiệu quả đầu tư kém. Điều quan trọng là tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư tư nhân vào nông nghiệp, nông thôn, muốn vậy phải ưu đãi cho doanh nghiệp, bên cạnh đó là tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ngành nông nghiệp.

Bài và ảnh: Ngô Trần

 

ngocthanh