Tăng cường thu hút đầu tư bền vững vào nông nghiệp

Đánh giá về triển vọng của ngành nông nghiệp trong năm 2013, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho rằng, ngành nông nghiệp sẽ khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Đánh giá về triển vọng của ngành nông nghiệp trong năm 2013, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho rằng, ngành nông nghiệp sẽ khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Phóng viên Báo Đấu thầu đã phỏng vấn ông Cao Đức Phát về vấn đề này tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp vừa qua. 

IMG

                                                                                                 Ảnh: Nhã Chi

Phóng viên (PV): Nhìn lại sự phát triển của ngành nông nghiệp năm qua, ông thấy có điều gì cần phải làm để phát triển ngành trong thời gian tới?

 

Ông Cao Đức Phát: Ngành nông nghiệp luôn được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên nhìn lại quá trình phát triển ngành nông nghiệp những năm qua, chúng tôi thấy rằng cần phải quan tâm nhiều hơn đến giá trị của ngành, bởi nó tác động đến an sinh xã hội, an toàn lương thực. Nhà nước cần phải có những giải pháp rất cụ thể thông qua điều chỉnh về cơ cấu chính sách, cơ cấu đầu tư, đặc biệt là đầu tư công cũng như hệ thống lại tổ chức sản xuất đối với tất cả các loại sản phẩm nông nghiệp. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và tranh thủ sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế để thực hiện đề án về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo xu hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, hướng tới các mục tiêu về kinh tế, xã hội và môi trường.

 

PV: Ông đánh giá thế nào về đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài đối với nông nghiệp thời gian qua?

 

IMG

Ông Cao Đức Phát

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Cao Đức Phát: Đầu tư của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài trong nông nghiệp những năm gần đây không lớn, thậm chí đang có xu hướng giảm. Đây cũng là vấn đề mà chúng tôi và các cơ quan chức năng đang nghiên cứu đề xuất với Chính phủ những giải pháp hữu hiệu hơn để thu hút đầu tư của nước ngoài vào nông nghiệp.

 

PV: Nhiều người nhận xét mô hình đối tác công - tư (PPP) trong nông nghiệp hiện vẫn còn tự phát, theo ông cần phải làm gì để thu hút tư nhân đầu tư vào nông nghiệp?

 

Ông Cao Đức Phát: Để thu hút đầu tư của tư nhân vào khu vực nông nghiệp nông thôn, vấn đề quan trọng là tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp có thể phát triển một cách bền vững và có hiệu quả. Điều đó liên quan đến việc đổi mới cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường phát triển các loại dịch vụ công để hỗ trợ cho các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả. Hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu để đề xuất chương trình toàn diện hơn và có những giải pháp cụ thể để đưa PPP trở thành kênh quan trọng phát huy nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

 

PV: Ông nhận định gì về triển vọng ngành nông nghiệp năm 2013 này?

 

Ông Cao Đức Phát: Năm 2013 được dự báo là một năm kinh tế nước ta tiếp tục gặp khó khăn, trong đó có ảnh hưởng lớn đến ngành nông nghiệp. Ngoài ra ngành nông nghiệp còn có những thách thức riêng như biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất…, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục có những bước phát triển, khẳng định chỗ đứng trong nền kinh tế của đất nước. Chúng tôi hy vọng ngành nông nghiệp sẽ đạt được những kết quả cao hơn so với năm 2012.

 

PV: Xin cảm ơn ông!

Ngô Trần (thực hiện)

 

ngocthanh