Tăng cường sự phối hợp trong lập kế hoạch đầu tư công

Ngày 24/7, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng tổ chức Hội thảo khởi động cho dự án Hỗ trợ kỹ thuật nhằm cải thiện công tác lập kế hoạch đầu tư công và điều phối hội nhập hợp tác khu vực (RCI) tại Việt Nam.

Ngày 24/7, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng tổ chức Hội thảo khởi động cho dự án Hỗ trợ kỹ thuật nhằm cải thiện công tác lập kế hoạch đầu tư công và điều phối hội nhập hợp tác khu vực (RCI) tại Việt Nam.

 

Dự án đã được ADB phê duyệt năm 2012 do Quỹ giảm nghèo của Nhật Bản tài trợ với nguồn vốn tương đương 800.000 USD. Mục tiêu của Dự án là tăng cường sự nỗ lực hợp tác và hỗ trợ của các cơ quan Bộ, ngành có liên quan ở cấp Trung ương và địa phương cùng các đối tác phát triển nhằm giúp Chính phủ Việt Nam cải thiện công tác điều phối các hoạt động RCI và tăng cường năng lực cho công tác lập kế hoạch đầu tư hợp tác vùng, tối đa sự đóng góp của RCI cho các mục tiêu phát triển quốc gia.

 

Ông Hiroyki Kato, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu: Sự hỗ trợ này thể hiện cam kết của Nhật Bản đối với việc giúp tăng cường công tác điều phối những sáng kiến vùng và tiểu vùng ở các quốc gia vùng Mê Kông.

 

Tại Hội thảo, đại diện các cơ quan Bộ, ngành có liên quan ở cấp Trung ương và địa phương cùng các đối tác phát triển đã tập trung thảo luận những vấn đề thách thức cản trở sự phối hợp và công tác lập kế hoạch đầu tư hiệu quả cho các hoạt động RCI. Từ đó, thống nhất về mục tiêu, cách tiếp cận, những hoạt động chính và kế hoạch hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công. 

 

Thời gian qua, mặc dù Việt Nam đã tham gia nhiều sáng kiến RCI, nhưng những hạn chế trong điều phối, chia sẻ thông tin và năng lực thực hiện của các cơ quan Bộ, ngành có liên quan ở cấp Trung ương và địa phương cùng các đối tác phát triển đã làm giảm tính bổ sung và hiệu quả chung giữa và trong các chương trình, dự án RCI, làm ảnh hưởng tới hiệu quả mong đợi của đầu tư công.

 

Các ý kiến tại Hội thảo thống nhất rằng, việc cải thiện RCI là cấp thiết vì đây là một trong những yếu tố của chiến lược phát triển trong trung hạn của Việt Nam. Hiệu quả của đầu tư công là một trong những nhân tố quan trọng nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước yêu cầu lớn về cải thiện kết cấu hạ tầng và các dịch vụ xã hội.

 

Nhấn mạnh tính cấp thiết của việc cải thiện RCI, bà Yumiko Tamura, chuyên gia kinh tế cao cấp của ADB cho rằng, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhưng rất cần thiết nếu Việt Nam muốn đạt mục tiêu đã đặt ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015.

Bích Thủy

admin