Tăng cường năng lực xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật tài nguyên - môi trường

Ngày 12/12 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội thảo khởi động Dự án Tăng cường năng lực xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường (Dự án NREP). Dự án do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, thời gian thực hiện dự kiến là 4 năm, từ tháng 12/2013 đến tháng 12/2017.

Ngày 12/12 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội thảo khởi động Dự án Tăng cường năng lực xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường (Dự án NREP). Dự án do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, thời gian thực hiện dự kiến là 4 năm, từ tháng 12/2013 đến tháng 12/2017.

IMG

Tăng cường khuôn khổ chính sách  

 

Theo ông Trần Hồng Hà - Thứ trưởng Bộ TN&MT, Dự án NREP sẽ hỗ trợ tăng cường khuôn khổ chính sách và thực hiện hiệu quả các chính sách thông qua việc hỗ trợ nâng cao năng lực triển khai nghiên cứu chính sách dựa trên bằng chứng, cung cấp cơ sở có chất lượng, tin cậy cho việc hoạch định chính sách kế hoạch, thông qua việc xây dựng, thúc đẩy và áp dụng các chính sách mới, công cụ và cơ chế thị trường, tăng cường thực hiện luật và chính sách về TN&MT. Đặc biệt, Dự án sẽ hỗ trợ xây dựng luật và chính sách quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường toàn diện hơn, nhất quán hơn qua việc sửa đổi những quy định bất cập, xây dựng chính sách luật pháp và quy định mới, khắc phục sự thiếu hụt pháp lý về kiểm soát ô nhiễm không khí và nâng cao hiệu suất, hiệu quả sử dụng tài nguyên. Các công cụ và cơ chế mới giúp nâng cao chất lượng hoạt động môi trường của các tỉnh và các ngành cũng sẽ được xây dựng để tăng cường việc thực hiện các luật và quy định mới. Nghiên cứu và phân tích chính sách cũng sẽ được triển khai để cung cấp cơ sở có chất lượng cao cho việc xây dựng chính sách kế hoạch. Dự án cũng tăng cường năng lực cho các đơn vị nghiên cứu và các cơ quan chính phủ liên quan về xây dựng và thực hiện phân tích chính sách dựa trên thực tiễn triển khai chính sách.

 

Ông Bakhodir Burkhanov - Phó Giám đốc quốc gia UNDP tại Việt Nam cho rằng, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa tại Việt Nam đã và đang diễn ra nhanh chóng, kéo theo việc gia tăng khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Chính tăng trưởng kinh tế dựa trên việc sử dụng kém hiệu quả tài nguyên cộng với biến đổi khí hậu đã gây áp lực, tác động tiêu cực đối với môi trường, ngày càng làm suy thoái các thành phần môi trường. Những yếu tố này lại trở thành rào cản chính đối với phát triển cac-bon thấp và tăng trưởng xanh… Do vậy, dự án NREP góp phần tăng cường thực hiện hiệu quả các chính sách pháp luật của Chính phủ Việt Nam về TN&MT.

 

Cộng đồng dân cư sẽ được hưởng lợi từ dự án

 

Theo Bộ TN&MT, Dự án có các vấn đề chính được giải quyết là: Tăng cường khung pháp lý và các luật chuyên ngành TN&MT thông qua việc sửa đổi các vấn đề, nội dung bất cập và bổ sung các vấn đề, nội dung mới nảy sinh do biến đổi khí hậu, thực hiện mô hình tăng trưởng xanh và tiến bộ của công nghệ hiện đại; Quản lý hiệu quả, bền vững hơn và có chiến lược hơn nguồn tài nguyên khoáng sản, biển đảo và vùng ven biển nhằm đáp ứng nhu cầu lâu dài của quốc gia và địa phương; Đánh giá tốt hơn chất lượng hoạt động môi trường cấp tỉnh (bổ sung cho cơ chế báo cáo hiện trạng môi trường định kỳ hiện nay) thông qua việc xây dựng và áp dụng các chỉ số rõ ràng, dễ so sánh; Đảm bảo môi trường không khí sạch hơn tại các khu đô thị và khu công nghiệp nhờ áp dụng các công cụ pháp lý rõ ràng, thống nhất và toàn diện.

 

Ông Nguyễn Văn Tài - Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường thuộc Bộ TN&MT cho biết, đối tượng trực tiếp hưởng lợi từ dự án NREP trước hết là các cộng đồng dân cư tại đô thị và nông thôn, đặc biệt là tầng lớp nghèo nhất, những người chịu tác động trực tiếp nhất và nặng nề nhất do ô nhiễm và khai thác tài nguyên thiên nhiên kém hiệu quả. Sinh kế của người nghèo cũng sẽ bền vững hơn nhờ hoạt động môi trường cấp tỉnh được nâng cao, qua đó ô nhiễm môi trường giảm và tài nguyên thiên nhiên cũng được quản lý hợp lý hơn, hiệu quả hơn và được chia sẻ công bằng hơn. Người dân cũng sẽ được hưởng môi trường trong lành hơn nhờ chính quyền địa phương phấn đấu nâng cao chất lượng hoạt động môi trường hàng năm so với địa phương khác. Các cộng đồng ven biển sẽ được hưởng lợi từ việc bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên ven bờ được cải thiện… Các cơ quan hoạch định chính sách môi trường, các nhà hoạch định chính sách quốc gia và địa phương sẽ được nâng cao kỹ năng và năng lực thông qua việc tham gia trực tiếp vào triển khai nghiên cứu và xây dựng chính sách. Dự án cũng sẽ khuyến khích các nhóm sử dụng tài nguyên thiên nhiên cùng nhau cạnh tranh để hưởng lợi nhờ tính công bằng và minh bạch được nâng cao.

 

Dự án NREP do UNDP tài trợ, tổng ngân sách thực hiện dự án là: 3.040.000 USD (vốn ODA: 2.790.000 USD; vốn đối ứng: 250.000 USD). Dự kiến đến năm 2016, các cơ quan Trung ương và địa phương chủ chốt phối hợp với khu vực tư nhân, cộng đồng thực hiện và giám sát thực hiện các chính sách, pháp luật nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và quản lý môi trường, đồng thời thực hiện các cam kết trong các công ước quốc tế.

 

Bài và ảnh: Ngô Trần

trungnam