Tăng cường năng lực lập kế hoạch phát triển KT-XH và quản lý đầu tư công

Đây là mục tiêu của dự án “Hỗ trợ chuẩn bị và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dựa trên kết quả” được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cùng phối hợp thực hiện.

Đây là mục tiêu của dự án “Hỗ trợ chuẩn bị và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dựa trên kết quả” được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cùng phối hợp thực hiện.

 

Tại Hội thảo chia sẻ kết quả của Dự án được tổ chức ngày 16/4 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đào Quang Thu đã cam kết, Bộ KH&ĐT sẽ nghiên cứu và từng bước đưa những sản phẩm của Dự án vào quá trình hoạch định chính sách của Bộ nhằm tăng cường năng lực trong công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và quản lý đầu tư công ở Việt Nam.

 

Ông Ramesh Adhikari, Tư vấn trưởng Dự án nhấn mạnh, khi lập kế hoạch phát triển KT-XH cấp quốc gia hoặc cấp địa phương, các chỉ tiêu được xác định trong một giai đoạn nhất định. Vì vậy, nên đặt chỉ tiêu cho từng giai đoạn ngắn, vì khi đặt chỉ tiêu cho giai đoạn trên 5 năm thì có rất nhiều rủi ro có thể ảnh hưởng đến công tác thực hiện các chỉ tiêu đó. 

IMG

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đào Quang Thu cam kết, Bộ KH&ĐT sẽ từng bước đưa những sản phẩm của dự án “Hỗ trợ chuẩn bị và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dựa trên kết quả” vào quá trình hoạch định chính sách

Ảnh: Thanh Sơn

Theo Ngân hàng Thế giới, theo dõi và đánh giá (TDĐG) là một phần không thể tách rời của công tác lập kế hoạch và quản lý phát triển kinh tế dựa trên kết quả. Việc xây dựng hệ thống TDĐG dựa trên kết quả sẽ giúp các bên trong việc đánh giá tiến độ và kết quả dự án, chương trình trong kế hoạch phát triển KT-XH; thực hiện các nỗ lực theo định hướng kết quả và đáp ứng yêu cầu cao hơn về trách nhiệm giải trình; hỗ trợ quá trình ra quyết định và hướng dẫn lập kế hoạch trong tương lai. Khi thiết kế hệ thống TDĐG, cần liên kết giữa theo dõi kết quả và theo dõi thực hiện. Do vậy, việc xác định đầu ra và ấn định chỉ tiêu đầu ra đều quan trọng như nhau.

 

Chương trình đầu tư công (ĐTC) là một phần không tách rời của quá trình lập kế hoạch phát triển KT-XH, đồng thời cũng là công cụ cơ bản phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH của mỗi tỉnh. Chương trình ĐTC giúp Chính phủ đạt được các chỉ tiêu KT-XH đã đề ra trong từng kỳ kế hoạch, tạo ra được những tác động phát triển dự kiến.

 

Hàng năm, Chính phủ đã chi một khoản ngân sách lớn để quản lý và thực hiện ĐTC. Nên cần phải xây dựng một quy trình và phương pháp đánh giá chương trình ĐTC một cách khách quan để hỗ trợ việc thực hiện các mục tiêu phát triển trung hạn và tầm nhìn phát triển dài hạn của đất nước. Việc xây dựng được hệ thống đánh giá ĐTC khách quan sẽ giúp cho các nhà hoạch định chính sách loại bỏ được những chương trình, dự án ĐTC kém chất lượng ngay từ đầu chu trình chương trình ĐTC. 

 

Nhóm nghiên cứu đánh giá, trên thực tế, việc theo dõi các chương trình, dự án ĐTC vẫn thực hiện theo phương pháp cũ, chủ yếu tập trung vào theo dõi tiến độ hoàn thành khối lượng công việc và tài chính, mà chưa chú trọng đến theo dõi quá trình tạo ra kết quả trực tiếp và tác động của dự án. Chưa có quy định pháp lý nào yêu cầu phải theo dõi kết quả dự án và gắn những kết quả đó với mục tiêu phát triển của ngành/lĩnh vực/địa phương và của cả nước.

 

Ông Ramesh Adhikari đề xuất, cần cải thiện ở tất cả các bước của chu trình quản lý chương trình ĐTC để mang lại kết quả ĐTC cao hơn, xét cả về tính hiệu quả lẫn hiệu suất của đầu tư trong việc đạt được các kết quả trực tiếp và tác động phát triển. Kết quả ĐTC cao hơn sẽ góp phần vào tăng trưởng kinh tế của đất nước, nâng cao phúc lợi nhân dân.

 

Đối với Việt Nam, hệ thống TDĐG dựa trên kết quả cho kế hoạch phát triển KT-XH, trong đó có các chương trình, dự án ĐTC là rất quan trọng và phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước. Ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam khẳng định, sử dụng hiệu quả hệ thống TDĐG dựa trên kết quả sẽ giúp ổn định tài chính và kiểm soát nợ công tốt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tránh được những rủi ro về tài chính không lường trước được của nền kinh tế.

 T. Kiên

 

 

ngocthanh