Tăng cường năng lực bảo vệ môi trường, xã hội khi thực hiện công trình, dự án

Ngày 2/4, Viện Công nghệ châu Á và các đối tác phát triển đã thành lập Trung tâm Đào tạo về môi trường và xã hội bền vững nhằm hỗ trợ

Ngày 2/4, Viện Công nghệ châu Á và các đối tác phát triển đã thành lập Trung tâm Đào tạo về môi trường và xã hội bền vững nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực cho các ban quản lý dự án, chính quyền địa phương, tư vấn và các bên liên quan khác về các vấn đề xã hội và môi trường khi thực hiện công trình, dự án.

 

Trung tâm Đào tạo về môi trường và xã hội bền vững được thành lập với hỗ trợ kinh phí ban đầu từ Chính phủ Australia. Các đối tác phát triển khác (Ngân hàng Thế giới - WB, Ngân hàng Phát triển châu Á, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ) cam kết sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật liên quan cho Trung tâm. Biên bản ghi nhớ về nội dung này đã được các bên ký kết trong chiều cùng ngày.

 

Theo bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam hướng đến phát triển bền vững hơn về môi trường và xã hội. Điều này đòi hỏi cần quan tâm hơn đến các biện pháp bảo vệ môi trường và xã hội trong việc thực hiện các chương trình phát triển kết cấu hạ tầng quy mô lớn của đất nước. Với sự gia tăng các khoản đầu tư vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng, trung tâm đào tạo này dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng năng lực dài hạn về môi trường và xã hội cho các dự án, chương trình phát triển ở Việt Nam một cách bền vững.

 

Hoạt động đầu tiên của Trung tâm Đào tạo về môi trường và xã hội bền vững là tổ chức khóa học nghiệp vụ cho các giảng viên về chính sách tái định cư nhằm tạo nguồn giảng viên cho các khóa đào tạo trong tương lai. Các chương trình tăng cường năng lực cụ thể dành cho các cơ quan, tổ chức cấp địa phương, bao gồm các ban quản lý dự án đang thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng vay vốn các nhà tài trợ, sẽ được thiết kế nhằm thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng bền vững và bảo đảm lồng ghép các vấn đề môi trường và xã hội trong suốt vòng đời của dự án.

Nguyệt Minh

ngocthanh