Tăng cường liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long

(BĐT) - Ngày 19/12, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo quốc tế Tăng cường liên kết vùng ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Tăng cường liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm.
Tại Hội thảo, các ý kiến tập trung thảo luận về thực trạng điều phối, liên kết vùng hiện nay cũng như chỉ ra các nguyên nhân, hạn chế. Qua kinh nghiệm điều phối vùng từ các nước trên thế giới như Australia, Mỹ, Hà Lan, Trung Quốc..., các chuyên gia đề xuất những giải pháp tăng cường liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như các giải pháp cần tháo gỡ để việc điều phối, liên kết vùng đạt hiệu quả, thực chất. Việc xây dựng lộ trình phải bảo đảm có tính thực tế, phù hợp với bối cảnh của Việt Nam và của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như có định hướng cụ thể về các cơ chế chính sách và nguồn lực để triển khai thực hiện.
Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Hiếu, kết quả của Hội thảo sẽ được ghi nhận, tiếp thu hoàn thiện vào Dự thảo báo cáo “Liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long” và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bích Thủy