Tăng cường kiểm tra chất lượng bảo trì hệ thống quốc lộ

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải (GTVT), trong năm 2015, Tổng cục sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, các sản phẩm dịch vụ và các sáng kiến mới trong công tác sửa chữa định kỳ và bảo dưỡng thường xuyên.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải (GTVT), trong năm 2015, Tổng cục sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, các sản phẩm dịch vụ và các sáng kiến mới trong công tác sửa chữa định kỳ và bảo dưỡng thường xuyên. 

 

Ngoài các dự án cào bóc tái sinh nguội do Bộ GTVT giao thực hiện từ năm 2014, Tổng cục đã yêu cầu mỗi Cục Quản lý đường bộ đề xuất ít nhất 2 dự án bảo trì, sửa chữa, các Sở GTVT được giao nhiều vốn bảo trì đề xuất ít nhất 1 dự án bảo trì, sửa chữa đường bộ có ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ mới. Cùng với đó, Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu áp dụng công nghệ trám, vá vết nứt mặt đường bê tông nhựa bằng máy trên Quốc lộ 1 đoạn Lạng Sơn - Bắc Giang; ứng dụng rãnh bê tông cốt thép, bê tông cốt sợi đúc sẵn có thành mỏng vào các dự án có xây dựng rãnh dọc nếu có hiệu quả kinh tế.

 

Đối với công tác bảo dưỡng thường xuyên, trong năm 2015, sẽ áp dụng cơ giới hóa tối đa và yêu cầu nhà thầu thực hiện. Tổng cục sẽ tiến hành nghiên cứu các giải pháp, cải tiến kỹ thuật để áp dụng vào công tác này như: nghiên cứu thiết bị nạo vét cống ngầm, cống trong các đô thị hiện đang áp dụng ở TP. Vũng Tàu. Đồng thời, Tổng cục sẽ chỉ đạo rà soát các công trình lớn cần xây dựng quy trình bảo trì để triển khai xây dựng; tiếp tục theo dõi, đánh giá và xử lý các cầu yếu để có giải pháp xử lý, bảo đảm hệ thống giao thông an toàn, thông suốt. 

 

Đặc biệt, trong năm 2015, Tổng cục Đường bộ  Việt Nam sẽ thực hiện quản lý bảo vệ hệ thống quốc lộ, thực hiện các thủ tục cấp Giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu theo quy định; tổ chức theo dõi, kiểm kê lại hệ thống quốc lộ do có sự điều chuyển, bổ sung nhiều tuyến đường và đa dạng về các hình thức đầu tư; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý bảo trì hệ thống quốc lộ, nhất là thanh tra và kiểm tra chất lượng công tác bảo trì.

 

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đối với việc bảo trì hệ thống giao thông nông thôn, Tổng cục sẽ triển khai các phần công việc do Bộ GTVT phân công để tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển giao thông nông thôn kết hợp với xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và phối hợp hoạt động của các Cục, Chi cục quản lý đường bộ với các cấp chính quyền trong quản lý hệ thống giao thông nông thôn.

Bích Thảo

ngocthanh