Tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh

“Các bộ, ngành, địa phương phải coi cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015”. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp Chính phủ tháng 12/2014.

“Các bộ, ngành, địa phương phải coi cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015”. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp Chính phủ tháng 12/2014. 

IMG

Đã có những bước chuyển thực sự, đột phá trong triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh  

 Ảnh: Tiên Giang

Theo Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh trình bày tại Phiên họp, sau hơn 9 tháng được ban hành, nhiều Bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực triển khai Nghị quyết, bước đầu đạt được một số kết quả. Thủ tục khởi sự kinh doanh giảm còn 5 thủ tục với thời gian khoảng 16 ngày (thay vì 10 thủ tục và 34 ngày như trước đây), trong đó, thời gian đăng ký kinh doanh là 5 ngày (ít hơn 1 ngày so với yêu cầu trong Nghị quyết). Tổng số giờ thực hiện thủ tục hành chính về thuế dự kiến giảm được 370 giờ, còn 167 giờ (yêu cầu của Nghị quyết là 121,5 giờ). Về thời gian tiếp cận điện, theo kiến nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam với các cơ quan quản lý nhà nước, rút ngắn tổng thời gian thực hiện các thủ tục đối với công trình lưới điện trung áp là 37 ngày (thấp hơn so với yêu cầu của Nghị quyết). Về thời gian nộp bảo hiểm xã hội, dự kiến Bảo hiểm Xã hội sẽ rút gọn từ 263 thủ tục xuống còn 111 thủ tục, giảm 50% số giờ giao dịch của các doanh nghiệp so với hiện nay. 
Với những kết quả nêu trên, dự kiến xếp hạng tổng thể về môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng lên thứ hạng 56. Các thành viên Chính phủ đều đánh giá việc triển khai quyết liệt Nghị quyết 19/NQ-CP đã tạo những bước chuyển thực sự, đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, kết quả vừa qua mới chỉ là bước đầu. Trên thực tế, vẫn còn nhiều Bộ, cơ quan, địa phương chưa tích cực triển khai hoặc chưa bám sát các chỉ tiêu, cách thức cải thiện môi trường kinh doanh theo thông lệ quốc tế. 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần kiên định, nhất quán thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2015. 
Thủ tướng cho biết, sau phiên họp này, Chính phủ sẽ ban hành một Nghị quyết mới trên cơ sở nội dung của Nghị quyết 19/NQ-CP để tăng cường hơn nữa việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Nghị quyết mới sẽ chỉ rõ những nhiệm vụ, công việc cụ thể của Chính phủ, từng Bộ, từng ngành trong việc tiếp tục rà soát, sửa đổi các cơ chế, chính sách không phù hợp, gây khó khăn cho doanh nghiệp; đơn giản hóa quy trình, cắt giảm thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời hết sức chú ý đến việc thực thi của đội ngũ cán bộ, công chức. 
Tại các phiên họp thường kỳ tới đây, Chính phủ sẽ kiểm điểm và đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đồng thời, ngay trong đầu năm 2015, chỉ số cải cách hành chính của các Bộ và địa phương trong năm 2014 sẽ được công bố công khai. 
Thủy Dung

ngocthanh